Blokada konta, wykreślenie podatnika VAT. Od stycznia skarbówka zyska nowe prawa

Z kraju

TVN24 BiSMorawiecki o dochodach z VAT

Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR). Umożliwia ona między innymi blokowanie kont bankowych, które mogą służyć przestępcom. Chodzi o wyłudzenia skarbowe, w szczególności podatku VAT.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego wprowadza system wymiany informacji między bankami a administracją skarbową - STIR. Ma też umożliwiać systemowi bankowemu prowadzenie analiz, które pozwolą identyfikować rachunki zakładane przez tzw. słupy czyli podmioty powoływane w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Analiza ryzyka

Ustawa zakłada, że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw związanych z wyłudzeniami VAT, w tym także polegające np. na wystawianiu pustych faktur. W ustawie przewidziano m.in: automatyczne ustalanie w STIR wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i SKOK-ów do popełniania wyłudzeń skarbowych. STIR będzie analizował dane z banków i SKOK-ów oraz dane publicznie dostępne, przekazane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Na banki i SKOK-i zostanie nałożony obowiązek przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową.

Szef KAS, w myśl nowych przepisów, będzie miał prawo zablokowania podejrzewanego rachunku na 72 godziny, z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy, jeśli będzie podejrzenie, iż wyłudzenie przekracza równowartość 10 tys. euro. Ten mechanizm ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT z wykorzystaniem tzw. znikającego podatnika. Innymi możliwymi do zastosowania instrumentami będą odmowa rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu. Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Powstanie elektroniczny wykaz podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru z urzędu (bez konieczności zawiadamiania), albo też zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Według zamierzeń rządu system STIR ma być kluczowym elementem uszczelnienia systemu podatkowego poza rejestrem faktur i mechanizmem podzielonej płatności. Ustawa ma też być jedną z kluczowych dla osiągnięcia zakładanych wpływów budżetowych w przyszłym roku. Ustawa o STIR ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Według wiceministra finansów Wiesława Janczyka w pierwszym półroczu powinna przynieść budżetowi 0,5 mld zł, w pierwszym pełnym roku 2,5 mld zł, w kolejnym roku 3 mld zł, a w ciągu 10 lat - 47,5 mld zł.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock