Rząd nie może znaleźć nowego prezesa UOKiK. Obniża wymagania

Z kraju

tvn24Mniejsze wymagania na stanowisko prezesa UOKiK

Rząd szuka nowego prezesa UOKiK. Pierwszy konkurs został unieważniony, mimo że o pracę starało się cztery osoby. Rozpisano nowy konkurs, w którym nieco obniżono wymagania. Nowy prezes UOKiK nie będzie musiał mieć już "wiedzy w zakresie polityki gospodarczej państwa".

W styczniu tego roku ze stanowiska prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów został odwołany Adam Jasser. Od tamtej pory rząd szuka jego zastępcy.

Nowy konkurs

Do rywalizacji o fotel szefa UOKiK w pierwszym konkursie stanęły cztery osoby. Jednak konkurs unieważniono. Nie ujawniono też nazwiska kandydatów. Pod koniec lutego rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że zostanie rozpisany nowy konkurs. Ogłoszenie opublikowano 1 marca. Co jednak ciekawe - jak zauważył na Twitterze Maciej Głogowski z Tok FM - nieco obniżono w nim wymagania.

Mniej wymagań

Zarówno w starym jak i nowym konkursie wśród koniecznych wymagań do objęcia tego stanowiska ustawa o UOKiK wymienia m.in. posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, wykazywanie się kompetencjami kierowniczymi, przynajmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu. W nowym i starym ogłoszeniu od przyszłego prezesa UOKiK wymienia się także wymagania pożądane: doświadczenia w kierowaniu złożoną, wieloosobową organizacją oraz znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie urzędu na forach instytucji międzynarodowych. W starym ogłoszeniu był jeszcze jeden wymóg: posiadania szerokiej wiedzy w zakresie polityki gospodarczej państwa. W nowym ogłoszeniu takiego zapisu nie ma.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa UOKiK z 26 stycznia oraz 1 marca 2016 roku tvn24

Odpowiedzialność

Do kompetencji prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów. Prezes Urzędu odpowiada bezpośrednio przed premierem. Zgodnie z ustawą o UOKiK prezes Rady Ministrów powołuje prezesa UOKiK spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów.

Autor: msz//bgr / Źródło: tvn24bis.pl,

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: