TVN24 Biznes | Z kraju

Szykują się zmiany na rynku pracy. Ministerstwo pracuje nad nową formą zawierania umów

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Arendarski o proponowanych zmianach w podatkach
Arendarski o proponowanych zmianach w podatkachTVN24
wideo 2/6
TVN24Arendarski o proponowanych zmianach w podatkach

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad wprowadzeniem możliwości zawierania umów z pracownikami za pomocą rządowego systemu teleinformatycznego. Rozwiązanie ma być ułatwieniem zwłaszcza dla osób fizycznych chcących zatrudnić na przykład nianię, mikroprzedsiębiorców oraz rolników. Założenia projektu ustawy w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach.

Chodzi o projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Za jego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

"Projekt ustawy odpowiada m.in. na problem znacznych obciążeń, jakie ponoszone są przez podmiot powierzający pracę, m.in. w związku ze zgłoszeniem do ZUS, obsługą korespondencji z ZUS i naliczaniem składek na ubezpieczenie, wyrejestrowywaniem z ZUS oraz naliczaniem podatku dochodowego" - wskazano.

W ocenie resortu obciążenia te "są szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarstw rolnych ze względu na brak zasobów, które można przeznaczyć na wypełnianie zobowiązań administracyjnych, brak wiedzy co do szczegółowych wymogów prawa". Według MRPiT "powoduje to zarówno większą pokusę przechodzenia do szarej strefy (niezależnie od chęci uniknięcia obciążeń finansowych), jak i zwiększa koszty powierzania pracy".

"Celem projektu ustawy jest dostarczenie nowego narzędzia umożliwiającego zawarcie i rozliczenie umowy. Jednocześnie nie planuje się wprowadzania zmian w regulacjach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego dotyczących formy zawierania umowy o pracę i umowy zlecenia" - czytamy.

Jak wynika z informacji na rządowych stronach, przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jest planowane na trzeci kwartał tego roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

E-umowa o pracę

Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Planuje się, że w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy będą udostępnione do wypełnienia szablony umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Jak czytamy, będą one zawierały elementy niezbędne do zawarcia zgodnego z prawem danego rodzaju umowy. W przypadku umowy o pracę będą to, w szczególności: strony umowy, rodzaj umowy, data zawarcia umowy, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Natomiast w odniesieniu do umowy zlecania szablon będzie zawierał, w szczególności: strony umowy, datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia, przedmiot zlecenia, wynagrodzenie, czy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia społecznego, a jeśli tak to jaki.

Zastrzeżono, że system nie będzie przewidywał pełnej elastyczności w udostępnianych szablonach umów. "Jeśli strony umowy będą chciały zawrzeć dodatkowe elementy umowy, wówczas będą musiały zawrzeć umowę w formie przewidzianej w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym. Projektowane rozwiązanie ma bowiem na celu ułatwienie zawierania prostych umów w typowych sytuacjach" - podkreślił resort. Dodatkowo - jak poinformowano - funkcjonalność systemu będzie uzupełniona, w szczególności o wystawianie przez pracownika wniosków urlopowych, naliczanie i rozliczanie urlopu udzielonego pracownikowi.

Zaznaczono, że planowana dodatkowa forma zawarcia umowy ma być opcją fakultatywną, tzn. potencjalny pracodawca będzie mógł z niej skorzystać lub nie. Zawsze będzie mógł zatrudnić pracownika w tradycyjny sposób.

Ułatwienia dla pracodawcy

Przewiduje się, że na mocy projektowanych przepisów, pracodawca zostanie zwolniony m.in. z obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

"Czynności te za niego będzie wykonywał system teleinformatyczny, który zapewni zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia dokumentacji pracowniczej" - czytamy. Dodatkowo, zgodnie z założeniami, system teleinformatyczny dokona zgłoszeń do ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej, oraz odpowie za wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia, jakie należy wpłacić pracownikowi na konto.

Dodatkowo, zmodernizowany system teleinformatyczny publicznych służb zatrudnienia ma umożliwić po utracie pracy przez pracownika kontakt w sposób elektroniczny z organem zatrudnienia. Nadzór nad prawidłowością działania systemu będzie sprawował minister właściwy do spraw pracy.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości