Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia zmiany podatkowe z Polskiego Ładu

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/10
TVN24Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Rada Przedsiębiorczości krytycznie wypowiedziała się o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie. W ocenie przedsiębiorców propozycje rządzących "nie realizują stawianych przed nimi celów", a do tego pogłębiają "niespójność polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego". W swoim stanowisku Rada dodała, że oczekuje "merytorycznej dyskusji z rządem", która będzie oparta "o rzetelną ocenę skutków projektowanych regulacji".

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie - stanowisko Rady Przedsiębiorczości

"Kluczowe znaczenie dla warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej ma stabilność i pewność prawa. Polski Ład tę stabilność zaburza, likwidując dobrze znane i stosowane od wielu lat przez przedsiębiorców rozwiązania w zakresie podatków i składek" - podkreśliła w stanowisku Rada Przedsiębiorczości.

Dodała, że w Polskim Ładzie "nie proponuje się spójnego i przemyślanego systemu, lecz punktową korektę opartą o radykalną modyfikację parametrów składki zdrowotnej".

"Tak duża zmiana, wprowadzana bez pogłębionej i rzetelnej dyskusji z udziałem wszystkich środowisk, opartej na pogłębionej analizie krótko- i długookresowych skutków regulacji, godzi w poczucie pewności prawa wśród obywateli i przedsiębiorców, którzy swą kalkulację ekonomiczną dla zawieranych wieloletnich kontraktów opierali o dotychczasowy kształt systemu podatkowo-ubezpieczeniowego" - zaznaczyła Rada.

Według przedsiębiorców rządowy projekt "ujawnia głęboką niespójność wyznaczonych celów oraz instrumentów mających służyć ich realizacji".

"Z jednej strony, deklarowanym celem zmian ma być zwiększenie poziomu finansowania ochrony zdrowia poprzez zapewnienie wyższych wpływów ze składki zdrowotnej. Jednocześnie Polski Ład ma zachęcać do zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przechodzenie mniejszych przedsiębiorców na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz zakładanie spółek kapitałowych przez osoby prowadzące działalność na większą skalę. Efektem takich działań jest jednak ograniczenie lub całkowite uniknięcie konieczności płacenia składki zdrowotnej, co zaprzecza pierwszemu celowi projektowanych zmian" - czytamy w stanowisku.

Polski Ład - Rada Przedsiębiorczości ocenia proponowane zmiany w podatkach

Rada podkreśliła również, że "sprzeczności Polskiego Ładu jest więcej". Wyjaśniła, że "projektowane zmiany przewidują rozwiązania mające ułatwić walkę z szarą strefą", przy czym "jednocześnie promowane jest stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ograniczenie możliwości rozliczania w kosztach niektórych wydatków".

"Skutkiem takich rozwiązań jest osłabienie bodźców dla przedsiębiorców do wymagania od kontrahentów dokumentów sprzedaży - skoro z podatkowego punktu widzenia nie mają one dla nich znaczenia. To zaś prowadzi do zmniejszania fiskalizacji obrotu gospodarczego. Zamiast ograniczać szarą strefę, Polski Ład może zatem przyczynić się do jej powiększania" - stwierdzono w stanowisku.

"Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wykorzystanie przedłużonego okresu konsultacji projektów ustaw podatkowych do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat kierunków proponowanych zmian z szerokim gronem interesariuszy, uwzględniającym przedsiębiorców i ekspertów" - napisano.

Według przedsiębiorców "konieczne jest również dokonanie dogłębnej oceny skutków projektowanych regulacji, z uwzględnieniem ich pośrednich skutków oraz wpływu na szarą strefę". "Efektem konsultacji powinno być wypracowanie rozwiązań o charakterze systemowym, które w sposób spójny określałyby kierunek ewolucji polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego" - dowiadujemy się ze stanowiska.

TREŚĆ STANOWISKA RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI >>>

W poniedziałek wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że Porozumienie ma przedstawić własne propozycje do Polskiego Ładu w kwestiach podatkowych. - Mam nadzieję, że zostaną zaakceptowane przez koalicjantów - dodał.

Polski Ład - najważniejsze założenia

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości