TVN24 Biznes | Z kraju

Zwolnienia grupowe w górniczym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Jerzy Markowski o porozumieniu górników z rządem
Jerzy Markowski o porozumieniu górników z rządemTVN24
wideo 2/6
TVN24Jerzy Markowski o porozumieniu górników z rządem

Polska Grupa Górnicza zamierza zwolnić 360 pracowników, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. - Z uwagi na konieczność zmniejszenia zatrudnienia, spowodowaną trudną sytuacją finansową, pracodawca zamierza dokonać zwolnień grupowych - wskazał rzecznik spółki Tomasz Głogowski.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

W piątek PGG poinformowała o planowanych zwolnieniach działające w spółce związki zawodowe. Jak napisano w piśmie skierowanym do związkowców, zwolnienia mają objąć 284 pracowników dołowych, 21 pracowników powierzchni kopalń oraz 55 pracowników administracyjno-biurowych.

Zwolnienia w Polskiej Grupie Górniczej

Informację potwierdził rzecznik spółki Tomasz Głogowski. - Z uwagi na konieczność zmniejszenia zatrudnienia, spowodowaną trudną sytuacją finansową, pracodawca zamierza dokonać zwolnień grupowych pracowników PGG posiadających uprawnienia emerytalne, z przyczyn niedotyczących pracowników. Zamiarem zwolnienia może być objętych 360 pracowników - wskazał.

Tomasz Głogowski przekazał, że "uruchomiono procedurę konsultacyjną z organizacjami związków zawodowych, która ma na celu zawarcie porozumienia w tej sprawie". - Pracownicy objęci zwolnieniem otrzymają odprawy zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - poinformował rzecznik.

Zgodnie z propozycją zarządu PGG, oprócz kodeksowych odpraw emerytalnych, zwalniani pracownicy otrzymaliby odprawy pieniężne w wysokości miesięcznego - dla zatrudnionych krócej niż dwa lata; dwumiesięcznego - dla zatrudnionych 2-8 lat, lub trzymiesięcznego wynagrodzenia - dla zatrudnionych dłużej niż 8 lat. Odprawa nie może być jednak większa niż dziesięciokrotność minimalnej płacy.

Zarząd spółki zaproponował, by związkowcy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie do 27 listopada. Do spotkania stron ma dojść 30 listopada. Oprócz posiadania uprawnień emerytalnych, kryterium zwolnień ma być także ocena, czy odejście danego pracownika nie zakłóci pracy jednostki, w której jest on zatrudniony.

O spółce

Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego. Spółka zatrudnia około 40 tysięcy osób. Ponad 30,6 tysiąca z nich to górnicy dołowi, przeszło 6,9 tysiąca pracownicy powierzchni, a ponad 2,2 tysiąca pracownicy administracyjno-biurowi.

W ubiegłym roku kopalnie PGG wydobyły około 29,5 miliona ton węgla. W tym roku wydobycie zostało znacząco zmniejszone w związku ze spadkiem zapotrzebowania na węgiel i epidemią COVID-19. Ten rok spółka może zamknąć wydobyciem rzędu niespełna 24 milionów ton.

Związkowcy i delegacja rządowa we wrześniu podpisały porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Zgodnie z porozumieniem ostatnia kopalnia węgla kamiennego należąca do Polskiej Grupy Górniczej ma zakończyć działalność w 2049 roku.

Jeżeli transformacja grupy będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem, zarysowanym w porozumieniu, w 2030 roku spółka może zatrudniać około 27 tysięcy osób, przy rocznym wydobyciu niespełna 18,5 miliona ton węgla.

Zawarte we wrześniu br. porozumienie społeczne daje zatrudnionym obecnie górnikom dołowym gwarancję pracy w kopalniach aż do emerytury, nie dotyczy to jednak osób, które mają już uprawnienia emerytalne i mogą z nich skorzystać.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości