Z kraju

Płaca minimalna w 2020 roku wyraźnie w górę. Jest projekt

Z kraju


2450 złotych brutto - tyle ma wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku. Oznacza to wzrost o 8,9 procent w porównaniu do obecnie obowiązującej wysokości. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z przepisami wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej jest uzgadniania przez Radę Dialogu Społecznego. Jeżeli jednak nie ma porozumienia w tej sprawie w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów do negocjacji proponowanych wysokości, wówczas taki obowiązek przechodzi na rząd.

Jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych, w powyższym terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego, dlatego projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Stanisław Szwed, sekretarz stanu w tym resorcie.

Pod koniec maja pisaliśmy, że organizacje pracodawców zaproponowały wcześniej wzrost płacy minimalnej w 2020 roku o 6,1 procent do 2387 złotych brutto. Z kolei związkowcy zaproponowali kwotę 2520 złotych brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

MRPiPS wskazało, że kwota minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinna wynosić co najmniej 2345,60 złotego, natomiast minimalnej stawki godzinowej - 15,30 zł.

Ministerstwo postanowiło jednak podwyższyć te kwoty.

Zgodnie z propozycją wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku będzie wynosić 2450 złotych, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9 procent oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,9 procent. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 złotych (1634 złote na rękę).

Jak dodano, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku powinna wynosić 16 złotych. Dla porównania w 2019 roku jest to 14,70 złotego.

ZOBACZ PROJEKT

MRPiPS podkreśliło, że powyższe wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Zgodnie z informacją na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej należy ustalić do 15 września tego roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków.

Najniższa krajowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego nie są wliczane natomiast między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Od przyszłego roku nie będzie wliczany również dodatek przysługujący za staż pracy. Ustawę w tej sprawie podpisał na początku sierpnia prezydent.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości