Straty, dywidenda i absolutorium dla zarządu. PKN Orlen zwołuje walne zgromadzenie

Z kraju

PKN OrlenNajbliższe ZWZ akcjonariuszy PKN Orlen odbędzie się 28 kwietnia w płockim Domu Technika

Na 28 kwietnia zarząd PKN Orlen zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Akcjonariusze rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie pokrycia straty netto za 2014 r. i wysokości dywidendy oraz udzielenia absolutorium zarządowi i członkom rady nadzorczej.

Walne Zgromadzenie PKN Orlen zajmie się też rozpatrzeniem wniosku w sprawie zmian statutu spółki i ustalenia jego jednolitego tekstu – wynika z opublikowanych w środę przez płocki koncern projektów uchwał.

Jakie zmiany?

Wśród proponowanych przez zarząd zmian w statucie PKN Orlen jest m.in. rozszerzenie przedmiotu i obszaru działania koncernu o działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie, w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.

Zarząd PKN Orlen zaproponował w ostatnim czasie przeznaczenie 705 mln 719 tys. 950,65 zł na wypłatę dywidendy. Kwota ta pochodziłaby z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Zgodnie z ta rekomendacją wypłacona w tym roku dywidenda płockiego koncernu wyniosłaby 1,65 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy byłby 16 czerwca, a dniem jej wypłaty 8 lipca 2015 r. Zarząd zaproponował również pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 r. w wysokości 4 mld 671 mln 826 tys. 145,06 zł z kapitału zapasowego spółki.

Zdecyduje Skarb Państwa

Decyzje w tych sprawach, podobnie jak w pozostałych, które rozpatrzy Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, zależeć będzie w dużej mierze od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem instytucjonalnym płockiego koncernu. Według danych, publikowanych w maju 2014 r. - ostatnich aktualnych - Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji PKN Orlen, ING OFE - 9,35 proc., Aviva OFE - 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym indywidualni, 56,11 proc. akcji.

Obradujące w połowie maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto za 2013 r. w wysokości 617 mln 684 tys. 481,47 zł kwoty 615 mln 901 tys. 47,84 zł na dywidendę - co oznaczało 1,44 zł na 1 akcję oraz o przekazaniu pozostałej sumy, czyli 1 mln 783 tys. 433,63 zł na kapitał zapasowy spółki. Akcjonariusze dokonali też zmian w składzie rady nadzorczej płockiego koncernu, powołując do niej dwóch nowych członków.

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen odbędzie się 28 kwietnia w płockim Domu Technika. Ostatecznym dniem rejestracji uczestnictwa w tych obradach będzie 12 kwietnia.

Autor: msz/ps / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKN Orlen