Jaki pokieruje "nowatorskim programem pracy więźniów"

Z kraju

ShutterstockRząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów

Rząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów. Odpowiedzialny za jego realizację jest wiceminister Patryk Jaki. Filarem programu jest m.in. rozszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy więźniów.

Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie.

Utrzymanie więźnia

- Koszty utrzymania więźniów w Polsce są zbyt wysokie, obecnie to ok. 3150 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego skazanego. Dlatego uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie nowatorskiego programu pracy więźniów – powiedział wiceminister Patryk Jaki, który odpowiedzialny jest za realizację programu.

Dodał, że osadzeni powinni pracować, by wspierać społeczności lokalne, by regulować swoje zobowiązania, np. alimenty.

- Poprzednie władze nie podejmowały działań w kierunku zwiększenia zatrudnienia więźniów, a my w kilka miesięcy przygotowaliśmy kompleksowy program, który już przynosi pozytywne efekty - podkreślił.

Rynek pracy

W 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym nakazał wypłacanie pracującym więźniom kwoty 100 proc. najniższego wynagrodzenia, mimo, iż w większości krajów więźniowie minimalnie otrzymują ok 30 proc. tej kwoty. Z tego powodu załamał się rynek pracy więźniów, zatrudnienie spadło o niemal 50 proc. Niskie zatrudnienie skazanych wygenerowało gigantyczne koszty utrzymania więźniów, dziś to około 3150 zł za utrzymanie jednego więźnia miesięcznie. Brak pracy wpłynął także znacząco na spadek wskaźnika efektywności resocjalizacji. Dlatego, po zmianie kierownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, powołano specjalny zespół, w skład którego weszli również przedstawiciele Służby Więziennej, który opracował kompleksowy program pracy więźniów. Pracami zespołu kieruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Zakłady karne

Zmiany legislacyjne to jeden z filarów realizowanego od początku roku 2016 programu pracy więźniów. Dzięki ogłoszeniu programu zanotowano największy wzrost wskaźnika zatrudnienia więźniów od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku. Według danych Służby Więziennej, od stycznia 2016 r. wskaźnik ten wzrósł z 35 do 42 proc. - pracuje o 3649 osadzonych więcej. Filary Programu to rozszerzenie możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów, budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Zobacz, co Patryk Jaki mówił o uchwale sędziów Sądu Najwyższego ws. Trybunału Konstytucyjnego:

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock