Z kraju

Zmiany w transporcie kolejowym. Będzie przejrzyściej

Z kraju

ShutterstockProjekt zakłada zakaz przenoszenia środków publicznych między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury

W środę podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym sejmowa komisja infrastruktury skierowała go do podkomisji nadzwyczajnej. Projekt zakłada zakaz przenoszenia środków publicznych między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury.

- Istotą projektu jest zapewnienie zgodności z prawem unijnym polskich przepisów regulujących warunki prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. W 2012 roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie, w którym zarzuciła nam naruszenie dyrektywy, która przewiduje, że przewoźnicy kolejowy i zarządcy infrastruktur będą prowadzić odrębną rachunkowość - wyjaśnił w środę na posiedzeniu komisji infrastruktury wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka.

Co się zmieni?

Dodał, że nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość i efektywność wykorzystywania funduszy publicznych na kolei oraz taki rozdział środków, który umożliwia przewoźnikom kolejowym konkurowanie ze sobą na równych prawach. Aby spełnić wymogi dyrektywy, w projekcie nowelizacji wskazano szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, które umożliwiają identyfikację i rozdzielenie przepływów finansowych związanych z wykonywaniem przez nich różnych działalności.

Odrębna rachunkowość

Nowela ma wprowadzić także obowiązek prowadzenia odrębnej rachunkowości przez przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej z wyjątkiem podmiotów, które prowadzą działalność w sieciach regionalnych lub podmiejskich. Nowe przepisy wprowadzają zakaz przenoszenia środków publicznych np. między przewoźnikiem kolejowym a zarządcą infrastruktury kolejowej. Zobowiązano przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury kolejowej do publikowania na swoich stronach internetowych sprawozdań finansowych. - Chcemy doprowadzić do zapewnienia przejrzystości prowadzonej rachunkowości poprzez publikowanie sprawozdań finansowych również w tych przypadkach, w których podmioty z racji na swój ustrój prawny nie są do tego zobowiązane. Wtedy podmioty takie, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością publikowałyby swoje oświadczenia na stronach internetowych - wskazał Żałobka.

Od przyszłego roku

Zgodnie z założeniami znowelizowane przepisy wejdą w życie nie później niż w III kw. 2015 r., czyli w trakcie trwania roku obrotowego dla zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. W celu uniknięcia problemów związanych z dostosowaniem prowadzonej przez nich księgowości wprowadzono okres przejściowy - będą musieli stosować nowe zasady dopiero od 2016 r.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości