Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Ma być prościej

Z kraju

Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzewtvn24
wideo 2/4

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa projekt rozporządzenia wniesionego do zaopiniowania przez ministra środowiska. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca. Opłaty ustalono zgodnie z zasadą: im szybciej drzewa rosną, tym niższa stawka.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów wynika ze znowelizowanej 11 maja ustawy o ochronie przyrody. Lista opłat została podzielona na cztery grupy, uwzględniając szybkość przyrostów pnia na grubość.

Wycięcie drzewa

Stawka za jeden centymetr obwodu pnia kasztanowca zwyczajnego, klonu, topoli czy wierzby, mierzonych na wysokości 130 cm, ma wynosić odpowiednio 12 zł dla drzewa, którego obwód nie przekracza 100 cm i 15 zł dla drzewa o obwodzie pnia powyżej 100 cm.

Stawka za jeden centymetr obwodu pnia usuniętej brzozy, lipy, olchy, sosny czy świerku będzie wynosiła 25 zł bądź 30 zł, w zależności od obwodu pnia. Natomiast dla buku pospolitego, gruszy, jabłoni i leszczyny tureckiej wysokość opłat za jeden cm obwodu pnia została ustalona na poziomie 55 zł i 70 zł. W stosunku do cisu, głogu, jałowca czy jodły koreańskiej resort zaproponował stawki na poziomie 170 zł i 210 zł.

W uzasadnieniu rozporządzenia zwrócono uwagę, że podstawę określenia wysokości opłaty stanowią koszty odtworzenia drzewa o podobnej wielkości danego gatunku lub rodzaju.

Usunięcie krzewu

Stawka opłat za wycięcie krzewu została zróżnicowana ze względu na powierzchnię oraz gatunek. Według projektu rozporządzenia usunięcie jednego metra kwadratowego krzewu ma wynosić 10 zł dla dereni rozłogowej, róży pomarszczonej, sumaka, tawuły kutnerowatej i świdośliwy kłosowej. Za usunięcie pozostałych gatunków krzewów trzeba będzie zapłacić 40 zł za metrów kwadratowych, jeśli ogólna powierzchnia zakrzewienia nie przekracza 100 metrów kwadratowych lub 50 zł dla krzewów powyżej 100 metrów kwadratowych. Od 1 stycznia 2017 roku to rady gminy w drodze uchwały ustalają wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. W przypadku braku odpowiedniej uchwały do ustalania opłat krzewów stosowano maksymalne stawki. Opłaty związane z usunięciem drzewa nie mogły przekraczać 500 zł za 1 cm obwodu na wysokości 130 cm i 200 zł za 1m kw. w przypadku krzewów.

Resort środowiska podkreślił, że zaproponowane kwoty nie przekraczają tych maksymalnych stawek. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych, termin zgłaszania uwag upływa 16 czerwca.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock