Polacy na wsi bogatsi niż w mieście. Oto dane o przeciętnym majątku

Z kraju

Ceny żywności coraz wyższe TVN24 BiS
wideo 2/2

Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce w 2016 roku wyniósł 264 tysiące złotych. Gospodarstwa domowe na wsi są bogatsze od tych w mieście – wynika z badania Narodowego Banku Polskiego.

- Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce wynosi 264 tysiące złotych, podczas gdy średni majątek wynosi 417,3 tysiąca złotych - powiedział na konferencji prasowej Zbigniew Żołkiewski z NBP.

Wartość przeciętna, czyli mediana, oznacza, że połowa majątków jest mniejsza niż 264 tys. zł, a połowa jest większa. Średni majątek to inaczej średnia arytmetyczna. Tak duża różnica między danymi wynika m.in. z wysokiego poziomu zamożności najbogatszych Polaków, których majątki podbijają średnią arytmetyczną.

"Zdecydowanie największym majątkiem dysponują gospodarstwa domowe zamieszkujące obszary wiejskie, położone wokół największych miast (453,7 tys. zł). Gospodarstwa znajdujące się w pozostałych obszarach wiejskich, także dysponują przeciętnie znacznie wyższym majątkiem (347,8 tys. zł), niż w dużych ośrodkach miejskich." - obliczył NBP.

Majątek i długi

Majątek gospodarstw w przeważającej części jest oparty o wartość nieruchomości - głównego miejsca zamieszkania oraz majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynika z raportu. - Przeciętna wartość takiej nieruchomości to 265 tysiące złotych - powiedział Żółkiewski.

Zasób majątku wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej NBP szacuje na 144,9 tys. zł. "Aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 15,3 tys. zł). Wśród nich najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych były depozyty bankowe, będące w posiadaniu 84,9 proc. gospodarstw domowych, z przeciętną wartością na poziomie 12 tys. zł" - napisano w raporcie.

W latach 2014 – 2016 całkowity majątek gospodarstw domowych wzrósł o 4,1 proc.

Majątek i jego składnikiNBP

Zadłużenie ciąży na majątkach aż 40 proc. gospodarstw domowych, ale dług stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł).

Główny składnik długu to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one jedynie 14 proc. gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie prawie 115 tys. zł). Natomiast kredyty o innym charakterze, przede wszystkim konsumpcyjne, są ma prawie jedna trzecia gospodarstw domowych, ale ich przeciętna wartość jest o wiele niższa (ok. 3 tys. zł).

Jakie nierówności

NBP w raporcie wziął pod uwagę też kwestię nierówności. Najbardziej zasobnych 10 proc. gospodarstw domowych posiada ok. 41 proc. całkowitego majątku netto, a 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw posiada 0,6 proc.

Nierówności majątkowe w Polsce są umiarkowane na tle innych krajów. Tak zwany współczynnik Giniego wynosi 57 proc. wobec 68,5 proc. przeciętnie w strefie euro. Wskaźnik Giniego pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa. Należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.

Najsilniejsza koncentracja majątku, mierzona współczynnikiem Giniego, występuje na Łotwie (78,5 proc.), w Niemczech (76,2 proc.) i w Irlandii (75,2 proc.), zaś krajami o stosunkowo niewielkich nierównościach majątkowych, podobnie jak Polska, są Hiszpania (59,9 proc.), Belgia (58,9 proc.) i Słowacja (49,2 proc.).

Autor: ps/ms / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock