Inwestycje Morawieckiego mają generować PKB. Nie jak "stadiony i baseny".

Z kraju


- Inwestycje, które otrzymują dziś dofinansowanie, pokazują zmianę podejścia do wydatkowania środków unijnych w Polsce. Uważamy, że inwestycje w infrastrukturę mają służyć rozwojowi obszarów, na których się znajdują. Mają generować PKB, a nie głównie koszty, jak stadiony i baseny - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki podczas podpisywania umów na rozwój infrastruktury na wschodzie Polski.

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano w środę umowy na dofinansowanie inwestycji transportowych wspieranych ze środków unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dzięki blisko 480 mln zł z unijnego programu PKP PKL przeprowadzi prace na liniach kolejowych 68 i 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, a Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski.

Plan Morawieckiego

– Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji - wyjaśnił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że podpisana umowa to jeden z elementów Magistrali Wschodniej – wartego 6,5 mld zł ciągu linii kolejowych, które połączą ze sobą stolice 5 województw Polski Wschodniej.

– Druga z dzisiejszych inwestycji dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania ale i stan środowiska w mieście – dodał wicepremier. – Instrumenty wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mają wprowadzić naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju. Chcemy wzmocnić jej konkurencyjność i innowacyjność. Nie uczynimy tego bez dobrze funkcjonującej w regionach infrastruktury, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców – powiedział z kolei wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Inwestycje kolejowe

Na inwestycje kolejowe przeznaczono w PO PW 330 mln euro ze środków UE. Fundusze zostaną zainwestowane w modernizację Magistrali Wschodniej , czyli linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej – Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Program dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury liniowej, jak również inwestycje w infrastrukturę punktową (m.in. obiekty obsługi podróżnych, takie jak dworce, przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Projekty obejmą także rozwój systemów sterowania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej. - Projekt na elektryfikację trasy Lublin – Stalowa Wola za prawie pół - miliarda zł jest jednym z ośmiu i największym z kolejowych projektów Programu Polska Wschodnia. Jego realizacja oznacza lepsze podróże dla pasażerów i zapewnienie dobrego transportu towarów m.in. pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec. W 2017 r. rozpoczniemy prace renowacyjne, a już w 2020 r. będziemy korzystać z ich efektów – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Transport miejski

Podobnie, jak w ubiegłych latach, fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach. Nowym inwestycjom PO PW, na które przeznaczono łącznie 440 mln euro, towarzyszy bardziej kompleksowe podejście.

- Olsztyn aspiruje do miana nowoczesnej aglomeracji. Jest ważnym ośrodkiem ekonomicznym, akademickim oraz kulturalnym północno-wschodniej Polski. Dotychczasowa współpraca miasta z PARP pozwoliła przywrócić mieszkańcom komunikację tramwajową. Realizacja kolejnej umowy zwiększy komfort korzystania z transportu publicznego, pozwoli skrócić czas podróży i poprawi bezpieczeństwo ruchu – zaznaczył zastępca prezesa PARP Marcin Szyguła.

PO apeluje do Morawieckiego o zmianę projektu budżetu:

PO apeluje do Morawieckiego o zmianę projektu budżetuTVN24

Autor: MS / Źródło: PAP