Z kraju

Tysiące firm wykreślono z rejestru VAT. Ministerstwo chwali się wynikami

Z kraju

Surowa kara za wyłudzenia VAT
tvn24Surowa kara za wyłudzenia VAT

Od początku roku z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tysięcy firm. Jak wynika z informacji resortu finansów, przeszło 25 tysięcy z nich nie prowadziło działalności. "Wykreślenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe" - zapewnił wiceminister finansów Mirosław Banaś w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą skreśleń z rejestru firm w wyniku oszustw podatkowych.

Zgodnie z tak zwaną dużą nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, fiskus uzyskał prawo do wykreślenia z urzędu firmy z rejestru podatników VAT. Do 10 kwietnia br. skorzystał z tego prawa ponad 39 tys. razy - wynika z informacji resortu finansów udzielonych PAP.

Powody wykreśleń

Najwięcej, bo ponad 25 tys. firm wykreślono, ponieważ zawiesiły działalność na co najmniej sześć miesięcy. Podstawą do wykreślenia z rejestru 7693 podatników było ustalenie, że przez sześć kolejnych miesięcy lub dwa kwartały składali deklaracje, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów i usług z kwotami VAT do odliczenia. W przypadku 3708 podatników powodem wykreślenia było nieskładanie deklaracji VAT przez pół roku, mimo takiego obowiązku. W 357 przypadkach ustalono, że podatnik nie istnieje, a w 293 przypadkach okazało się, że dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe. Nie można było skontaktować się z 1499 podatnikami lub ich pełnomocnikami. 447 podatników wykreślono z rejestru, ponieważ podatnik lub pełnomocnik nie stawiali się na wezwania organu kontroli skarbowej. W 12 przypadkach podatnicy składali faktury dokumentujące fikcyjne czynności. W 10 przypadkach fiskus uznał, że podatnik VAT wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jego bezpośredni lub pośredni dostawcy uczestniczą w oszustwie podatkowym.

Co może zrobić podatnik

Do problemu wykreślenia z powodu oszustw podatkowych odniósł się w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Marian Banaś. Wyjaśnił, że w takim przypadku decyzja jest zakończeniem "innych czynności o charakterze formalnym". Według Banasia w ich trakcie podatnik ma możliwości złożenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień, a po wydaniu decyzji może odwołać się do wyższej instancji, następnie wnieść skargę do sądu administracyjnego. "Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, iż wykreślenie z rejestru podatnika uczciwego nie jest w praktyce możliwe, gdyż każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie w kontekście całokształtu występujących okoliczności" - zapewnił Banaś. Wiceminister zaznaczył, że przedstawione rozwiązania zostały wprowadzone w celu ograniczenia nadużyć i oszustw podatkowych, co - jego zdaniem - przyniesie poprawę warunków działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników rynku wymiany gospodarczej poprzez przywrócenie warunków uczciwej konkurencji.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości