Resort finansów odpowiada na zarzuty EBC. "Podatek bankowy wspiera rozwój gospodarczy"

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatMinisterstwo Finansów nie zgadza się opinią EBC

Ministerstwo Finansów odpowiada Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który zarzucił, że wprowadzany w Polsce podatek bankowy "zachęca do transferu aktywów za granicę". Polski resort finansów na obronę przytoczył osiem argumentów.

Stanowisko Ministerstwa Finansów wobec opinii EBC o projekcie Ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowym: 1. Należy zauważyć, że tzw. podatek bankowy funkcjonuje z powodzeniem w wielu unijnych państwach i wspiera rozwój gospodarczy tych państw. 2. Na podatek bankowy należy patrzeć w szerszym kontekście gwarancji depozytów ze strony finansów publicznych. Dlatego wbrew opinii EBC istnieje realny związek podatku z publicznym wsparciem. Zwracamy uwagę, że były w Polsce co najmniej dwie ustawy (BGŻ z 94 r. i o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków z 93 r.), na mocy których środki budżetowe zasiliły sektor bankowy. 3. Wbrew opinii efekty dla stabilności finansowej zostały wzięte pod uwagę, bo zgodnie z art. 11. ust. 2 projektu Ustawy z obowiązku płacenia podatku wyłączone są podmioty objęte programem naprawczym. 4. Wyłączenie kapitału własnego z opodatkowania jest silnym bodźcem na rzecz poprawy wskaźników wypłacalności. Jeśli bowiem rzetelnie brać pod uwagę pkt 3.1 Opinii EBC, to relacja kapitału własnego do sumy aktywów powinna rosnąć. A jeśli taki będzie efekt Ustawy, trudno uznać wzrost wskaźnika adekwatności kapitałowej za źródło niestabilności finansowej. 5. W stosunku do wysokości podatków płaconych w Europie Zachodniej podatki płacone przez sektor bankowy w Polsce były niskie, a jego zyskowność bardzo wysoka. Od roku 2004 stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w Polsce 19 proc. 6. Nie widzimy znacznego ryzyka spadku tempa akcji kredytowej. Rozwija się ona na poziomie nominalnego wzrostu PKB i jest poniżej potencjału od wielu lat – podatek nie jest więc zmienną wpływająca istotnie na przyrost akcji kredytowej. 7. Zwracamy także uwagę, że w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej polski sektor bankowy nie był w ostatnich latach zasilany ogromnymi sumami pochodzącymi z budżetów poszczególnych państw, a co było spowodowane błędami nadzorczymi na poziomie tych państw i akceptowaniem zarówno przez banki jak i regulatorów niemożliwego do oszacowania ryzyka. 8. Należy również dodać, że w opinii Ministerstwa Finansów projekt Ustawy nie wymaga notyfikacji EBC, co przekazał przedstawiciel MF 27.12.2015 roku podczas debaty sejmowej.

Opinia EBC

Europejski Bank Centralny wydał opinię na temat wprowadzanego w Polsce podatku bankowego. "Proponowana struktura podatku może zachęcić instytucje finansowe do zmiany profilu ryzyka poprzez restrukturyzację portfeli ukierunkowaną na bardziej ryzykowne produkty, wykorzystanie operacji pozabilansowych lub transferowanie aktywów za granicę" - napisał w swojej opinii prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. W dokumencie podkreślono ponadto, że wprowadzenie podatku powinno zostać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. Draghi zauważył również, że celem podatku jest zwiększenie środków przekazywanych przez sektor finansowy na finansowanie wydatków budżetowych. Tymczasem zdaniem EBC opodatkowanie instytucji finansowych powinno być rozważane w powiązaniu "z zapewnieniem bardziej zrównoważonego podziału kosztów wynikających z potencjalnych upadłości instytucji finansowych pomiędzy podatników i sektor finansowy oraz ograniczaniem ryzyk kreowanych przez te instytucje".

Podatek bankowy

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, przyjęta pod koniec grudnia przez Sejm, przewiduje, że od lutego m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. Do ustawy swoje poprawki zaproponował Senat. Sejm ma się do nich odnieść w czwartek.

Sejm zwrócił się o opinię ws. projektu tej ustawy do Europejskiego Banku Centralnego 15 grudnia. Konsultacje wynikają z faktu, że EBC zgodnie z unijnym prawem zabiera głos ws. regulacji mających wpływ na stabilność instytucji i rynków finansowych w UE.

Sejm przyjął podatek bankowy. Z wyższą stawkątvn24

Autor: msz//km / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Raporty: