Pociągi towarowe mają jeździć "co najmniej" dwa razy szybciej

Z kraju


Podwojenie średniej prędkości pociągów towarowych jeszcze w tej perspektywie UE - taki ma być m.in. skutek realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. - powiedziała minister infrastruktury Maria Wasiak. Oceniła, że skorzystają na tym firmy transportowe.

- Bardzo istotnym, oczekiwanym skutkiem realizacji 'Krajowego Programu Kolejowego do 2023' jest co najmniej podwojenie średniej prędkości pociągów towarowych. To jest bardzo konkretny wskaźnik gospodarczy, który ma wpływ na efektywność naszych firm transportowych, na koszty taborowe przez nich ponoszone. Chcielibyśmy go osiągnąć w tej perspektywie unijnej - podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju. - Priorytetem jest też kontynuacja projektów pasażerskich w kierunku skrócenia czasu przejazdu między głównymi miastami - dodała Wasiak.

Dziesiątki miliardów na kolej

We wtorek rząd przyjął "Krajowy Program Kolejowy (KPK) do 2023 r.", który zakłada wydanie 67,5 mld zł do 2023 r. na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Efektem realizacji programu ma być m.in.: skrócenie czasu przejazdu między największymi polskimi miastami, zaproponowanie alternatywnego w stosunku do transportu samochodowego i lotniczego środka transportu; zdecydowane zwiększenie dostępności komunikacyjnej wielu regionów kraju, także dla tzw. ściany wschodniej oraz Polski zachodniej czy wzmocnienie powiązań międzyregionalnych, nie tylko w relacjach kolejowych do stolicy. Program przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jego wykonawcą będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Na podstawie programu ma być opracowany szczegółowy plan realizacji inwestycji kolejowych, który będzie zatwierdzany przez MIR, Ministerstwo Finansów, a w przypadku realizacji programów regionalnych - przez ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny. Planowane inwestycje zostały podzielone w KPK na listę podstawową i rezerwową. W pierwszej kolejności będą realizowane inwestycje z listy podstawowej, zaś w przypadku oszczędności – z rezerwowej.

Zadania najważniejsze

Do najważniejszych zadań zapisanych w programie należą: poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji, osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego, inwestycje w ciągu tzw. "Magistrali Wschodniej" na trasach: Rzeszów - Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn, wdrażanie systemu ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe. KPK zakłada też lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawę połączeń między miastami wojewódzkimi, zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni, poprawę stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej.

Autor: mn / Źródło: PAP