Z kraju

Lepsze prognozy dla Polski i świata. "To są bardzo dobre wiadomości"

Z kraju

[object Object]
Wiceminister finansów Leszek Skiba o wzroście PKBTVN24 BiS
wideo 2/3

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozy wzrostu światowego PKB na lata 2017-18 o 0,1 pkt. procentowy do 3,6 procenta i 3,7 procenta. Szacunki wzrostu Polski także zostały podwyższone.

MFW podwyższył wzrost PKB Polski w październikowej edycji World Economic Outlook. W kwietniu ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2017 r. wyniesie 3,4, a w 2018 r. będzie na poziomie 3,2 proc.

"Prognoza dla Polski została podwyższona (do 3,8 proc. w 2017 r. i 3,3 proc. w 2018 r.) ze względu na lepszy od oczekiwań wzrost w pierwszej połowie 2017 r. i oczekiwane przyspieszenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE" - napisano w raporcie.

MFW przewiduje również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 1,9 proc., a na koniec 2018 r. 2,6 proc., czyli odpowiednio o 0,4 pkt. proc. niżej i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach kwietniowych.

- To są bardzo dobre wiadomości. Jeszcze raz potwierdzające, że międzynarodowe instytucje są skłonne zaniżać prognozy dla Polski. Zwykle są one na początku bardzie ostrożne i mniej korzystne, potem się poprawiają. I tym razem stało się tak samo - oceniła szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska z SGH.

Według niej bardzo dobrze, że Fundusz uznał za potrzebę urealnienie prognozy z kwietnia.

Prognoza wzrostu

Jak wynika z październikowej edycji World Economic Outlook, w górę zrewidowano szacunki dla Japonii, Chin, wschodzących rynków europejskich i Rosji. Obniżka dotknęła prognoz dla USA, Wielkiej Brytanii i Indii.

"Znaczący wzrost inwestycji, handlu i produkcji przemysłowej, w połączeniu z umacniającym się optymizmem wśród biznesu i konsumentów, wspierają poprawę" - napisano w raporcie.

"Jednocześnie, poprawa nie jest kompletna - mimo, że bazowa perspektywa jest lepsza, wzrost w wielu państwach pozostaje na niskim poziomie. Perspektywy dla gospodarek rozwiniętych poprawiły się, szczególnie dla strefy euro, jednak w wielu krajach inflacja pozostaje niska, co sugeruje, że niewykorzystane zasoby w gospodarce dopiero muszą zostać wyeliminowane. Ponadto, perspektywy dla wzrostu PKB per capita są ograniczane przez niski wzrost wydajności i rosnący udział osób starszych w społeczeństwie" - dodano.

MFW szacuje, że w 2021 r. wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 3,8 proc.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości