Spór w rządzie o matczyne emerytury. "Koszty znacznie wyższe niż planowane i zabezpieczone"

Z kraju

Rafalska: matczyne emerytury nie wejdą od stycznia 2019 rokuRadio Zet
wideo 2/5

Ministerstwo Finansów sprzeciwia się wejściu w życie ustawy o matczynych emeryturach od 1 marca 2019 roku z uwagi na niewystarczające środki na realizację ustawy zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok - wynika z dokumentów zamieszczonych w Rządowym Centrum Legislacji. Stały Komitet Rady Ministrów rekomenduje natomiast wejście w życie ustawy od marca.

"Wymaga podkreślenia, że w projekcie budżetu na rok 2019, w rezerwach celowych, zostały zaplanowane wydatki w kwocie 1.079 mln zł (poz. 79 rezerw), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych (podwyżki emerytur - red.) oraz na świadczenia uzupełniające (matczyne emerytury - red.). Koszty projektowanych zmian z obu tych ustaw są znacznie wyższe niż planowane i zabezpieczone środki w rezerwie celowej, stąd zasadne wydaje się, aby projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (matczyne emerytury) wchodził w życie w terminie późniejszym, niż 1 marca 2019 r." - napisało Ministerstwo Finansów w uwagach do projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, które zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę.

Matczyna emerytura

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w wysokości minimalnej emerytury osobom, które urodziły i wychowały, albo wychowały co najmniej czworo dzieci (bez konieczności spełnienia kryterium wiekowego).

Wnioskodawca projektu ustawy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w odpowiedzi do uwag MF (pismo również opublikowane w środę 9 stycznia), wskazało, że przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów ustawy z 1 marca 2019 r. na termin późniejszy powinno być przedmiotem rozstrzygnięcia Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM).

Z kolei Stały Komitet Rady Ministrów, według informacji zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do najnowszego, zmienionego projektu ustawy z dn. 7 stycznia 2019 r. (także opublikowanego w środę) proponuje wejście w życie ustawy zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli 1 marca 2019 r.

Projekt w sprawie rodzicielskich świadczeń uzupełniających czeka obecnie na decyzję Rady Ministrów.

Koszty

Z najnowszego OSR do projektu ustawy wynika, że koszt wprowadzenia matczynych emerytur ma wynieść 9,6 mld zł w ciągu 10 lat. Pierwotnie zakładano koszty na poziomie 8,74 mld zł.

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury (w 2019 roku to 1100 brutto), a w przypadku gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Szefowa ministerstwa rodziny i pracy Elżbieta Rafalska oceniała wcześniej, że z matczynych emerytur może skorzystać około 90 tys. osób.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock