Co dalej z cenami prądu? Decyzje będą podejmowane na ostatnią chwilę

Z kraju

Szef kancelarii premiera o cenach prądu w 2020 rokuRMF FM
wideo 2/35

Pod koniec czwartego kwartału zapadną decyzje dotyczące cen energii elektrycznej w 2020 roku - wynika z zapowiedzi wiceministra energii Tadeusza Skobela. W resorcie energii prowadzone są specjalne analizy dotyczące tej sprawy.

Przedstawiciel ministerstwa powiedział, że obecnie w ME trwa analiza potencjalnych rozwiązań związanych z cenami energii w przyszłym roku. - Uwzględniają one kwestie rozwoju gospodarki, oczekiwań i uwarunkowań społecznych oraz obowiązujących regulacji UE - zaznaczył, odpowiadając w Sejmie na pytania poselskie.

"Trudno określić ostateczną cenę"

Wiceminister podkreślił, że konkluzje będzie można sformułować po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy to zakończenie kontraktacji na rynku energii elektrycznej znaczącej części wolumenu na przyszły rok. - Największa kontraktacja tej energii to IV kwartał - zaznaczył. - Pod koniec tego okresu będzie można wiarygodnie prognozować ceny dla odbiorców końcowych. (...) Trudno określić ostateczną cenę w 2020 r. - wyjaśnił Skobel.

Drugim warunkiem jest rozpoczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki procesu zatwierdzania taryf dla gospodarstw domowych na przyszły rok. Wiceminister Skobel poinformował też, że obecnie w Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (zajmuje się wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw, które dystrybuują lub obracają energią elektryczną) jest 3,8 mld zł. Pierwsza wypłata z niego nastąpiła 9 października, do tej pory do Funduszu wpłynęło blisko 300 wniosków o zwrot różnicy ceny energii od spółek obrotu (sprzedawców prądu) i firm kupujących prąd bezpośrednio na giełdzie.

Ustawa prądowa

W 2019 roku w Polsce obowiązują zamrożone ceny energii elektrycznej. Zapewniła to ustawa w sprawie cen prądu, która zmniejszyła akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniżyła też o 95 procent opłatę przejściową, płaconą przed odbiorców energii elektrycznej w rachunkach. Cena dla odbiorców końcowych na 2019 rok ustalona została na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Różnicę między rynkową ceną zakupu a ceną dla odbiorcy końcowego pokrywa Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 r. dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2.

Autor: mp/mmh / Źródło: PAP