Z kraju

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. Dwugłos w Radzie Polityki Pieniężnej

Z kraju

[object Object]
Prezes NBP Adam Glapiński o stopach procentowychtvn24
wideo 2/5

Z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej - ocenił na konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Innego zdania jest członek RPP Jerzy Osiatyński.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych.

Stopy procentowe w Polsce

Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes banku centralnego Adam Glapiński mówił, że prawdopodobnie stopy pozostaną bez zmian do końca kadencji obecnej RPP.

Na pytanie, czy wyższy od oczekiwań odczyt inflacji zmienił oczekiwania co do horyzontu stabilizacji stóp procentowych w Polsce, Glapiński odpowiedział: "W niewielkim stopniu zachwiało to moje przekonanie, że do końca mojej kadencji i kadencji obecnej RPP, istnieje spore prawdopodobieństwo, czy bardzo duże, że stopy procentowe nie ulegną zmianie".

Odmiennego zdania jest jednak inny członek RPP Jerzy Osiatyński. - Nie jestem przekonany, czy uda się utrzymać stopy bez zmian do końca kadencji obecnej Rady - ocenił. - Wydaje mi się, że gdybym miał mówić o swojej kadencji, to zgodziłbym się z panem prezesem. Natomiast, jeśli chodzi o kadencje pozostałych członków Rady i pana prezesa, to nie jestem przekonany. Jakkolwiek to byłoby pożądane, to nie wiem czy to nam się uda - powiedział Osiatyński.

Kadencja Jerzego Osiatyńskiego kończy się 20 grudnia 2019 roku, ponieważ został powołany na sześcioletnią kadencję 20 grudnia 2013 roku. Kadencja prezesa Adama Glapińskiego kończy się zaś w czerwcu 2022 roku.

Prognozy ekspertów

Decyzja w sprawie stóp procentowych jest zgodna z konsensusem. Wszyscy ankietowani wcześniej ekonomiści oczekiwali, że na marcowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Wszyscy ankietowani oczekują także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 procent do końca 2019 roku, a czternastu z nich przewiduje stabilizację stóp procentowych do końca 2020 roku.

Wśród prognozujących podwyżki stóp procentowych w 2020 roku, sześciu oczekuje podwyżki w sumie o 50 punktów bazowych, przy czym do ruchów w górę miałoby dojść głównie w drugiej połowie roku. Spośród ośrodków, które podały prognozy poza 2020 rok, trzy prognozują stabilizację stóp procentowych do końca 2021 roku, a trzy inne do końca 2022 roku.

Inflacja

Według RPP, inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie mimo ostatniego wzrostu dynamiki cen konsumpcyjnych. Rada podtrzymała, że inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej pozostanie w pobliżu celu. "W ostatnich miesiącach wzrosła dynamika cen konsumpcyjnych, do czego przyczynił się wzrost paliw i żywności, a także wyższa inflacja bazowa. Mimo to inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie" - napisano w komunikacie. Rada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, oceniła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. "W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się tempa wzrostu PKB. Jednocześnie inflacja utrzyma się na umiarkowanym poziomie i w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego" - napisano.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości