Nowe dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. "Do nadrobienia pozostaje 150 tys. etatów"

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Jarosław Gowin o rozszerzeniu pomocy dla branż
Jarosław Gowin o rozszerzeniu pomocy dla branżTVN24
wideo 2/5
TVN24Jarosław Gowin o rozszerzeniu pomocy dla branż

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 5458,88 zł - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 4,7 procent. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach rok do roku spadło o 1,0 procent. Ponadto odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

"W październiku 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano przyjęcia do pracy pracowników oraz dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii. Przełożyło się to na minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,1 procent w porównaniu z wrześniem br. (we wrześniu br. w stosunku do sierpnia br. zaobserwowano wzrost o 0,3 procent)" - poinformował GUS.

Ekonomiści mBanku wskazali, że liczba zatrudnionych wzrosła o 6 tysięcy w porównaniu do września. "Patrząc szerzej wskaźnik już się wypłaszczył, a do nadrobienia pozostaje 150 tys. etatów" - zwrócili uwagę.

Na "dobre dane z rynku pracy" zwrócili uwagę także ekonomiści Banku Pekao. "Negatywny wpływ październikowych restrykcji zobaczymy dopiero zapewne w listopadowych danych" - ocenili.

Wynagrodzenie w październiku

GUS podał także najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w październiku. Jak wskazano, w skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,7 procent. Tempo wzrostu było wolniejsze niż obserwowane miesiąc wcześniej, kiedy to wyniosło 5,6 procent.

"Płace wzrosty słabiej niż w poprzednim miesiącu. Wiele wody upłynie zanim zobaczymy tempa wzrostu z 2018 i 2019 roku" - ocenili ekonomiści mBanku.

W październiku w porównaniu z wrześniem, odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 1,6 procent. "Spowodowane było to m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - wyjaśnił Urząd.

Sektor przedsiębiorstw dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. górnictwa i wydobywania, przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Nastroje konsumenckie

GUS poinformował w czwartek, że w listopadzie wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 9,2 pkt. proc. do -29,2.

GUS podał, że w listopadzie wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem, a największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, spadki odpowiednio o 14,5 pkt proc. i 12,5 pkt proc.

W odniesieniu do listopada 2019 roku obecna wartość BWUK jest niższa o 35,9 pkt proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 10,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -30,1.

Według GUS na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki, a największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia - o 18,0 pkt proc. W listopadzie WWUK osiągnął wartość o 32,3 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Ponadto w listopadzie dla 56 procent respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji Polski jako całości. Oznacza to wzrost o 15,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości