TVN24 Biznes | Z kraju

Zwrot pieniędzy za odwołaną wycieczkę. Mają powstać nowe fundusze

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Jak zadbać o bezpieczne wakacje? Dr Grzesiowski o czterech zasadach
Jak zadbać o bezpieczne wakacje? Dr Grzesiowski o czterech zasadachTVN24
wideo 2/4
TVN24Jak zadbać o bezpieczne wakacje? Dr Grzesiowski o czterech zasadach

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma dokonywać wypłat na rzecz podróżnych za odwołane imprezy turystyczne w związku z epidemią COVID-19. Tak wynika z poselskiego projektu ustawy, który wpłynął do Sejmu. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 300 milionów złotych.

W piątek do Sejmu wpłynął poselski projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt został skierowany do pierwszego czytania.

ZOBACZ PROJEKT

Projekt noweli zawiera rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej. W pierwszym pakiecie antykryzysowym, uchwalonym w marcu br., zdecydowano, by biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Odwołana wycieczka przez koronawirusa

W uzasadnieniu opublikowanego w piątek projektu czytamy jednak, że z przeprowadzonych analiz wynika, że do końca czerwca niecałe 30 procent podróżnych zdecydowało się na przyjęcie vouchera. "Z kolei kilkumiesięczny kompletny zastój na rynku usług turystycznych nie dał organizatorom turystyki możliwości wygenerowania odpowiednich środków na pokrycie wpłat z tytułu odwołanych imprez" - podkreślono.

Dlatego też w projekcie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu, który miałby pokryć wypłaty dla klientów biur podróży. "Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

Jak wynika z projektu, w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku organizator turystyki będzie musiał dokonać na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego "wpłaty w wysokości 7,5 procent łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem". To jednak nie wszystko. Podmiot ubiegający się o wsparcie będzie musiał również wnieść do TFP opłatę, której wysokość będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Jak czytamy, 2,5 procent łącznej wartości wypłat w ramach wniosku, pomniejszonej o kwotę wpłaty (7,5 procent) - jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca; albo 4,1 procent - jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca.

Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie stanowił wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Wpłaty i opłaty będą podlegały zwrotowi do organizatora turystyki, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosków.

Z projektu wynika ponadto, że wniosek do UFG będzie składał również podróżny, który ubiega się o rekompensatę. Nie będzie musiał jednak ponosić żadnych opłat. Autorzy projektu oszacowali, że około 100 tysięcy klientów może być zainteresowanych złożeniem wniosku o zwrot wpłat za pośrednictwem UFG.

Powyższe oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Wypłata pieniędzy

Zgodnie z projektowanymi przepisami UFG w terminie 30 dni od otrzymania wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. "W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z wniosków" - czytamy.

Wypłaty mają być dokonywane z Turystycznego Funduszu Zwrotów. Ma to być wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorzy projektu zaproponowali, "żeby źródłem finansowania zadań Funduszu związanych z realizacją przepisów ustawy były wpłaty z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki, odsetki od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w bankach, wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także wpłaty z innych tytułów".

Pieniądze mają trafić do podróżnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wniosku. Wypłaty będą realizowane do wyczerpania środków zgromadzonych w Turystycznym Funduszu Zwrotów.

Zwrot wypłat

Zgodnie z projektem, organizatorzy turystyczni będą dokonywali zwrotu wypłat od kwietnia 2021 roku. "Spłata środków przekazanych podróżnym z Turystycznego Funduszu Zwrotów będzie następowała w 72 równych ratach miesięcznych" - czytamy.

Spłata raty ma być wykonana do 21. dnia każdego miesiąca.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości