Obowiązkowe maseczki w pracy. Duże zmiany weszły w życie

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Klip Ministerstwa Zdrowia zachęcający do noszenia maseczek
Klip Ministerstwa Zdrowia zachęcający do noszenia maseczekYouTube/Ministerstwo Zdrowia
wideo 2/5
YouTube/Ministerstwo ZdrowiaKlip Ministerstwa Zdrowia zachęcający do noszenia maseczek

W pomieszczeniach ogólnodostępnych w miejscu pracy, w których przebywają co najmniej dwie osoby, jest obowiązek zakrywania ust i nosa - wynika z nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Wcześniej taki obowiązek obejmował jedynie pracowników w czasie obsługi interesantów lub klientów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Zmiany weszły w życie w sobotę, 28 listopada.

Maseczki w pracy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 27 grudnia br. nałożono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych "w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba". Obowiązek można spełnić przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w zakładach pracy widniał także w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 października. W praktyce dotyczył on jednak tylko pracowników w czasie bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów. Powodem był szeroki wyjątek zapisany w rozporządzeniu.

Jak mogliśmy przeczytać w poprzednim rozporządzeniu, obowiązku nie stosowało się w przypadku "osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania".

Teraz ten wyjątek został usunięty. Oznacza to, że po zmianach obowiązek zakrywania ust i nosa objął niemal wszystkich pracowników. Dotyczy

Ewa Gulczyńska, specjalista ds. kadr i płac w Grant Thornton, zwróciła uwagę, że w sytuacji, w której pracownik nie stosuje się do powyższych zaleceń, pracodawca ma prawo nałożenia na pracownika kary finansowej lub kary upomnienia, wynikających z art. 108 Kodeksu pracy.

"Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń" - czytamy w Kodeksie pracy.

Jako pierwszy o zmianach napisał portal prawo.pl.

Wyjątki

Należy pamiętać, że zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również m.in. w placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach, w środkach publicznego transportu zbiorowego, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Są jednak pewne wyjątki. Obowiązek nie dotyczy dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawności intelektualnej.

Z tego wymogu zwolnieni są także m.in. sprawujący kult religijny podczas jego sprawowania, sędziowie, trenerzy oraz osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.

Obowiązek nie dotyczy także uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie. Chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

Przepisy przewidują także sytuacje, w których jest możliwe odkrycie ust i nosa. Dotyczy to np. "konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia". Wyjątek dotyczy również spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości