Czerwone światło dla opcji "klucz za dług"

Z kraju

Jak znaleźć dobre mieszkanie? TVN24BiS /
wideo 2/4

W przygotowywanej nowelizacji Rekomendacji S Komisja Nadzoru Finansowego chce skłonić banki, by miały w ofercie także kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, jest jednak przeciwna wprowadzeniu w rekomendacji opcji "klucz za dług" - poinformował dziennikarzy Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

Dotychczasowy projekt rekomendacji zakładał wprowadzenie opcji "klucz za dług” - w zamian za przeniesienie tytułu własności na rzecz banku, kredytobiorca miałby zostać zwolniony ze spłaty długu.

- Najwyższy czas, aby banki zostały zmotywowane do wprowadzenia do oferty kredytów na stałą stopę. Jestem jednak przeciwny wprowadzeniu rozwiązania "klucz za dług" w rekomendacji. Uważam, że ta kwestia powinna być przedmiotem pogłębionych analiz i w zależności od ich wyniku przedmiotem prac legislacyjnych - powiedział Jastrzębski.

Nowy projekt

W sierpniu 2018 roku KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

W projekcie nowelizacji Komisja chce, by banki posiadały w swojej ofercie kredyty hipoteczne oparte także o stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową.

Zgodnie z nowelą banki umożliwiać mają także klientom zamianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Dotyczyć to ma również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie znowelizowanej rekomendacji.

Autor: ToL//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock