Milionowa kara dla PZU. Spółka zajęła stanowisko

Z kraju

Co zrobić, aby polisa nie była droższa od auta?tvn24bis
wideo 2/4

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń 1,7 miliona złotych kary za opóźnienia w wypłacie odszkodowań. "Udział błędów wykazanych przez Komisję jest śladowy" - komentuje ubezpieczyciel i podkreśla, że kara dotyczy 47 szkód zgłoszonych w latach 2008–2014.

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych przez PZU. To był powód do nałożenia kary finansowej na ubezpieczyciela. Komisja decyzję podjęła jednogłośnie.

Opóźnienia

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego (lub uprawnionego) zawiadomienia o szkodzie.

Z kolei gdyby wyjaśnienie w tym terminie wszystkich okoliczności było niemożliwe, "odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe".

W tym przypadku wypłata musi nastąpić najpóźniej w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, "chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego".

W analogicznych terminach ubezpieczyciel ma też poinformować o odmowie wypłacenia odszkodowania.

Odpowiedź PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń po decyzji KNF wydał komunikat. Dowiadujemy się z niego, że problem zauważony przez Komisję dotyczy 47 szkód zgłoszonych w latach 2008–2014. Zakład pokreślił, że w tym okresie obsłużył ok. 10 mln szkód.

"To oznacza, że udział błędów wykazanych przez KNF jest śladowy i stanowi zaledwie 0,00047 proc. wszystkich spraw obsłużonych w tym okresie" - czytamy w komunikacie PZU. Ubezpieczyciel przypomniał, że wśród kontrolowanych przez KNF szkód, znalazły się sprawy obsługiwane przez PZU w okresie występowania katastrof naturalnych, gdy liczba zgłaszanych szkód była bardzo wysoka.

"Aktualny proces obsługi szkód realizowany w PZU znacząco różni się od historycznych – nawet sprzed 10 lat – procesów ocenianych przez KNF. Podczas ostatnich nawałnic z sierpnia 2017 r. PZU zrealizowało płatność odszkodowań w ciągu 7 dni w ponad 90 proc. obsłużonych spraw" - czytamy w komunikacie PZU.

Autor: msz / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock