Założyciel Almy pozbywa się udziałów w sieci delikatesów

Z kraju

Jerzy Mazgaj zmniejszył udział w akcjonariacie Alma Market

Jerzy Mazgaj w wyniku sprzedaży akcji spółki Alma Market zmniejszył łączne zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu firmy do 0,74 proc. z 21,46 proc. wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Udział Mazgaja w kapitale zakładowym spadł z kolei z 5,95 proc. do zaledwie 0,90 proc.

Akcje Almy

Jak podano w raporcie, Jerzy Mazgaj sprzedał poza obrotem zorganizowanym 557.700 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

W odrębnym komunikacie poinformowano, że Iwona Kunicka-Szostak w wyniku kupna 557.301 akcji firmy zwiększyła swój udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu firmy do 20,7 proc., a udział w kapitale zakładowym do 5,03 proc.

W połowie lutego Alma Market złożyła w krakowskim sądzie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.

Pracownicy zostali bez wypłat. Alma przeprasza, ale pieniędzy nie ma:

Pracownicy zostali bez wypłat. Alma przeprasza, ale pieniędzy nie ma

Autor: MS / Źródło: PAP