Z kraju

Agencje rozwojowe i banki w rękach Morawieckiego

Z kraju


Nadzór nad m.in. KUKE, BGK, UZP, ARP, PAIiIZ oraz PKO BP będzie sprawował minister rozwoju - takie rozwiązanie, które ma ułatwić realizację tzw. planu Morawieckiego, zakłada nowelizacja uchwalona w piątek przez Sejm.

W głosowaniu nad nowelizacją ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, wzięło udział 439 posłów - 408 było za, przeciw 30, a jeden wstrzymał się od głosu. W kwietniu na bazie dotychczasowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe utworzony został Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który ma integrować takie instytucje jak m.in.: KUKE SA, BGK, PARP, PAIiIZ, ARP. Fundusz ma być polskim bankiem rozwoju finansującym realizację Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nazywanego też planem Morawieckiego, od nazwiska pomysłodawcy - wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Jeden nadzór

Celem uchwalonej nowelizacji jest przekazanie pod nadzór ministra rozwoju agencji i instytucji, które odpowiadają za kwestie rozwoju gospodarki. Nadzór ten pozwoli na skoordynowane działanie grupy tych instytucji. Dotychczas KUKE znajdowała się w nadzorze ministra finansów, UZP w nadzorze premiera, a wymienione spółki skarbu państwa - w nadzorze ministra skarbu. Zmiany zakładają też rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o ministra właściwego do spraw gospodarki lub jego przedstawiciela. Nowelizacja zakłada, że Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych składać się będzie z 4 członków, w tym jednego powoływanego i odwoływanego na wniosek ministra finansów publicznych.

Zmiany na rzecz planu

Nowe przepisy zakładają również zmiany w zakresie sposobu powoływania rady nadzorczej i zarządu BGK - uwzględnienie ministra rozwoju w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy. Zmiany mają przyczynić się do realizacji tzw. planu Morawieckiego, czyli strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego kraju na najbliższe 25 lat. Żeby doprowadzić do bardziej solidarnego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, plan ma tworzyć warunki do inwestowania nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych ośrodkach.

Nowe paliwo

- Koncentrując się na przyszłości, musimy poszukać nowego paliwa na wzrost gospodarki na następne 25 lat. (...). To jest plan, który jutro zamierzam przedyskutować na rządzie. Zakładamy mądre wzmocnienie industrializacji, czyli zwiększenie wytwórczości – zapowiedział w lutym Morawiecki. Wśród innych elementów planu minister rozwoju wymienił m.in. wsparcie dla eksportu. Celem planu jest pobudzenie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju m.in. poprzez mobilizowanie kapitału do udziału w dużych przedsięwzięciach przemysłowych. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Jak informują jej autorzy, wyznaczenie krótszego niż 14 dni okresu vacatio legis wynika z potrzeby jak najszybszego przeprowadzenia proponowanych zmian , które mają służyć rozpoczęciu realizacji planu Morawieckiego.

Autor: ag / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości