Będziemy coraz starsi i będzie nas coraz mniej. Zatrważające statystyki

Z kraju

Spada liczba ludności w Polsce. Najwięcej mieszkańców ubyło w Poznaniutvn24bis
wideo 2/3

Starzejące się społeczeństwo, pustoszejące gminy i miasta - oto scenariusz, jaki czeka Polskę za 13 lat. Główny Urząd Statystyczny publikuje prognozę, z której wynika, że w 2030 roku w większości polskich gmin osoby starsze będą stanowiły więcej niż jedną piątą mieszkańców. Dziś takich gmin jest około 4 procent.

Spośród 2478 gmin w Polsce do 2030 roku liczba ludności spadnie w 1665 gminach. W przypadku 1007 gmin liczba ludności obniży się powyżej 5 procent, a w 322 powyżej 10 proc. - wynika z najnowszych szacunków GUS-u.

Odsetki gmin o spadku ludności powyżej 5proc. i 10proc. do 2030 r. w poszczególnych województwachGUS

Większość gmin, dla których przewidywany jest duży spadek ludności (powyżej 10 proc.) znajduje się na tzw. ścianie wschodniej - prognozuje urząd.

"Wśród gmin o najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w województwach podlaskim i lubelskim" - pisze GUS. Gminą, która odnotuje największy spadek (29 proc. w ciągu czternastu lat) będzie Hel.

Gminy o największym ubytku ludności w latach 2017 - 2030GUS

Tragicznie będzie wyglądała sytuacja także w polskich miastach. "Spośród 39 miast powyżej 100 tysięcy jedynie w 6 wystąpi wzrost liczby ludności (Rzeszów, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław oraz Zielona Góra); przy czym tylko w Rzeszowie i Warszawie będzie to wzrost powyżej 5 proc. (odpowiednio o 7,2 proc. oraz o 5,1 proc.)." - napisano.

Za to gminy położone w sąsiedztwie większych miast będą się charakteryzować przyrostem ludności dzięki sile przyciągania wielkich aglomeracji jako atrakcyjnych rynków pracy i ich "rozlewania" się na sąsiadujące z nimi tereny - tłumaczy GUS.

"Relatywnie dobrą sytuacją demograficzną będą charakteryzować się natomiast obszary położone w województwach małopolskim, pomorskim, wielkopolskim oraz centralna część województwa mazowieckiego (aglomeracja warszawska wraz z przyległymi gminami)." - wyjaśniono.

Coraz starsi

Polaków będzie mniej i będą coraz starsi. W 2016 r. w 1185 gminach w Polsce było więcej osób w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia) niż poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 i więcej lat, kobiety w wieku 60 i więcej). Przewiduje się, że do 2030 r. liczba takich gmin zmniejszy się do zaledwie 160.

Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekracza 20proc. (2016 r.)GUS
Gminy, w których odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekracza 20proc. (2030 r.) GUS

Autor: ps/ms / Źródło: tvn24bis.pl