Zasłony przeciwśnieżne, pługi, solarki. Oto drogowe plany na zimę

Z kraju

Błędy przy tankowaniu zimąTVN Turbo
wideo 2/4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza w tym sezonie zimowym wydać na Utrzymanie dróg około 430 milionów złotych - poinformowano w komunikacie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 tysięcy kilometrów dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu).

Przygotowania do zimy

Jak informuje GDDKiA, prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym siedem dni w tygodniu przez 16 oddziałów. Działaniami na drogach kierują 104 Rejony, 273 Obwody Drogowe, do zadań których należy między innymi skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej w tym chlorku sodu i "materiałów uszorstniających", niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Ogółem do zimowego utrzymania dróg przygotowano około 2400 pługów, około 1400 solarek oraz inny sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania. GDDKiA ma 286 magazynów soli o łącznej pojemności około 430 tysięcy ton. Wzdłuż dróg krajowych zostanie ustawionych około 1480 kilometrów zasłon przeciwśnieżnych.

Autor: mb/msZasłony przeciwśnieżne, pługi, / Źródło: PAP