TVN24 Biznes | Z kraju

Zmiany w zasadach rozliczania fotowoltaiki. Sejm przyjął ustawę

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Ruszają wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd"
Ruszają wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd"TVN24
wideo 2/5
TVN24Ruszają wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Mój prąd"

Sejm przyjął nowelę ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza dla fotowoltaiki i prosumentów nowy system rozliczeń. Zgodnie z nim prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii oddane do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy.

W czwartek Jadwiga Emilewicz poinformowała o wycofaniu projektu dotyczącego zmian w przepisach rozliczania fotowoltaiki i prosumentów, nad którym pracowała komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych. Jeszcze tego samego dnia jednak komisja zajęła się nowym projekt zmiany przepisów w tej sprawie. Reprezentantem wnioskodawców był poseł Marek Suski, szef komisji energii.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Fotowoltaika - nowe zasady przyjęte przez Sejm

W piątek za uchwaleniem ustawy głosowało 225 posłów, przeciw było 212, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił zgłoszony przez klub KO wniosek o odrzucenie projektu w całości. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zgodnie z nową regulacją, nowy system - net billing - będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.

Prosument to osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może ją magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.

Nowy system rozliczeń prosumentów

Net billing przewiduje, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. Będą też ponosić opłaty dystrybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędące przedsiębiorcami.

Rozliczanie w systemie net billingu ma się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie miał depozyt - ewidencję środków prowadzoną miesięcznie i z niego będzie mógł płacić za zużytą energię. Wartość energii, zapisywana w depozycie, ma być liczona na razie według średniej ceny miesięcznej. Od energii wprowadzonej do sieci prosument ma nie płacić VAT ani PIT. Jednak pobierając energię z sieci, zapłaci częściowo opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Fotowoltaika i produkcja energii na własne potrzeby

Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach (powyżej 10 kWp) ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Jest to system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów. Rozliczanie następuje w okresach półrocznych. Prosumenci nie płacą części opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości