Limit składek ma zniknąć. "Szansa na emerytury w relatywnie dużej wysokości"

Z kraju

Senat za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUSTVN24 BiS
wideo 2/5

Ustawa o zniesieniu limitu składek na ZUS wejdzie w życie od początku 2019 roku - zapowiedział w Sejmie poseł PiS Tadeusz Cymański. Początkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planowało znieść limit od stycznia przyszłego roku. Według wiceministra Marcina Zielenieckiego, to szansa dla osób dobrze zarabiających na relatywnie wyższe emerytury.

Posłowie debatowali w czwartek w Sejmie nad poprawkami Senatu do ustawy o zniesieniu limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Senatorowie zaproponowali, aby zmiany weszły w życie nie w 2018 r. ale w 2019 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł. Zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób.

Zniesienie limitu składek

Poseł PiS Tadeusz Cymański zwrócił uwagę, że system informatyczny ZUS potrzebuje czasu na dostosowanie się do zmian proponowanych w ustawie.

- Myślę, że ta ustawa wejdzie w życie za rok. Będzie rok czasu, aby to wszystko przygotować i przeprowadzić również większą dyskusję społeczną, ponieważ o tym się mówi - dodał. Nie zgodził się z głosami, że po wprowadzeniu ustawy pracownicy m.in. będą uciekać w samozatrudnienie. Magdalena Kochan (PO) zapowiedziała, że klub PO poprze poprawki. Podobnie zapowiedział w imieniu PSL Krystian Jarubas. Ocenił jednak, że proponowane vacatio legis to "odroczenie wyroku". Jego zdaniem należy zastanowić się, czy proponowane zmiany m.in. nie pogłębią nierówności w wypłatach emerytur. Mirosław Suchoń z Nowoczesnej podkreślił, że wprowadzenie proponowanych rozwiązań podwyższy podatki. Według niego ustawa uderza w ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Posłanka PO Anna Frydrych stwierdziła, że procedowana ustawa jest szkodliwa dla ubezpieczeń społecznych, gospodarki i samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy zmiana

Wiceminister MRPiPS Marcin Zieleniecki przypomniał, że zmiana przepisów dotyczy 2 proc. społeczeństwa, czyli tych osób, których roczny dochód przekracza 127 tys. 890 zł. Zaznaczył, że z symulacji ZUS wynika, że do 2060 r. bilans finansowy wprowadzenia ustawy jest dodatni.

Według wyliczeń emerytura osoby, która przekracza przychód roczny 127 tys. będzie wynosiła ok. 7 tys. zł. brutto. - Nie rozumiem dlaczego nie chcecie państwo, aby te osoby również miały szansę na emerytury w relatywnie dużej wysokości - zwracał się do posłów opozycji. Zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach ubezpieczeni, którzy przekraczają roczny dochód 127 tys. mają także w swojej historii ubezpieczenia okresy, gdzie osiągali niewielki przychód lub w ogóle go nie posiadały.

Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 roku kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł. Ustawa przewiduje zniesienie tego limitu, tak by wszyscy ubezpieczeni płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach odprowadzanych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Autor: MS / Źródło: PAP