Ustawa o cenach prądu opublikowana w Dzienniku Ustaw

[object Object]
Szef kancelarii premiera o cenach prądu w 2020 rokuRMF FM
wideo 2/21

W Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw została 28 grudnia przyjęta przez parlament, a w niedzielę podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Firmy energetyczne mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca marca 2019 roku.

Ceny prądu w 2019 roku

Przygotowana przez rząd ustawa zmniejsza akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, obniża też o 95 proc. opłatę przejściową, płaconą co miesiąc przez odbiorców energii elektrycznej w rachunkach.

Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, zostają zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 roku.

Z kolei ceny energii w 2019 roku zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku.

Umowy na dostawy w 2019 roku, o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 roku będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 roku z mocą od 1 stycznia 2019 roku. W pierwotnym projekcie rząd zakładał jedynie obniżkę akcyzy i opłaty przejściowej, jednak w autopoprawce pojawiły się dalej idące rozwiązania. Sprzedawcy, którzy w 2019 roku kupią energię na rynku drożej, niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z tworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnoważonej ceny rynkowej energii.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Na spadku akcyzy w 2019 roku odbiorcy mają zaoszczędzić 1,85 mld zł, na spadku opłaty przejściowej - 2,24 mld zł, na wypłatę różnicy cen zarezerwowano 4 mld zł. Według rządu wszystkie te działania powinny pokryć w całości ewentualny wzrost rynkowych cen energii rzędu 60-100 zł/MWh. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ma zostać zasilony 80 proc. pieniędzy ze sprzedaży przez rząd w 2019 roku dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2. 1 mld z tego tytułu ma trafić do krajowego systemu zielonych inwestycji. Ma on dofinansowywać projekty nowych niskoemisyjnych źródeł energii, modernizacje zmniejszające jednostkowy wskaźnik emisyjności lub inwestycję w infrastrukturę dystrybucyjną. W uzasadnieniu rządu napisano, że cenniki i taryfy na 2019 były "nieakceptowalne ze społecznego punktu widzenia".

Co ciekawe, w projekcie ustawy w dziale "Ocena Skutków Regulacji" wpływ obniżenia stawki podatku VAT na sektor finansów publicznych został wyliczony tylko dla 2019 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości