Sejm przeciw wnioskowi o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Autor:
kris
Źródło:
PAP
Petru o stanie budżetu państwa
Petru o stanie budżetu państwaTVN24
wideo 2/5
TVN24Petru o stanie budżetu państwa

Sejm nie odrzucił w pierwszym czytaniu budżetu na 2022 roku i będzie kontynuował prace nad projektem ustawy budżetowej oraz projektem ustawy okołobudżetowej. Zajmą się teraz nimi komisje sejmowe.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. głosowało 173 posłów, 272 było przeciw, wstrzymało się 4. Większości nie zdobył też wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy okołobudżetowej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Budżet na 2022 rok - założenia

Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Opracowując projekt, resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Rząd przewiduje jednocześnie, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w przyszłym roku ok. 2,8 proc. PKB. Prognozowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Programy budżetowe w 2022 roku

Jak podawało Ministerstwo Finansów, w projekcie założono kontynuowanie dotychczasowych programów strategicznych, takich jak 500 plus, ale zaplanowano także realizację nowych programów, na przykład rodzinnego kapitału opiekuńczego, którego koszt to 3,2 mld zł. Nakłady na ochronę zdrowia mają wzrosnąć powyżej 5,75 proc. PKB, a waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść 4,89 proc. Zgodnie z informacją resortu finansów w projekcie zapisano również środki na zwiększenie wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 4,4 proc., natomiast wydatki na obronność mają osiągnąć poziom 2,2 proc. PKB. Zgodnie z projektem wpłata do budżetu państwa pochodząca z zysku NBP ma wynieść 844,5 mln zł.

Z projektem ustawy budżetowej jest ściśle związany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Zakłada on m.in. odmrożenie o jeden rok, względem roku 2021, świadczeń socjalnych, tj. na poziomie ustawowym obowiązującym dla roku 2020.

W projekcie przewidziano możliwość przekazania w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poza tym utrzymane zostaną - w stosunku do roku 2021 - zwiększone stawki dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. W projekcie zaplanowano też przekazanie wsparcia dla samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środkami Funduszu Pracy. Wyjaśniono, że chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Ustawa budżetowa na 2022 rok

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Autor:kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości