Na czarną listę trafisz po 30 dniach. Zmiany w rejestrze dłużników

Z kraju

Shutterstock30 dni zwłoki w spłacie rachunku wystarczy, żeby trafić do rejestru dłużników

30 dni zwłoki w spłacie rachunku wystarczy, żeby trafić do rejestru dłużników. Dotychczas osoba zalegająca ze spłatą była wpisywany na listę po 60 dniach. To jedna ze zmian, jakie od połowy listopada zaczną obowiązywać w biurach informacji gospodarczej.

1. Zmiany w terminach

Zmianie ulegnie nie tylko czas, po jakim można trafić do BIG. Wydłużony zostanie też termin, na jaki osoba wydaje zgodę, np. firmie, na sprawdzanie jej w rejestrze. Do tej pory było to 30, a ma być 60 dni.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie można także zgłaszać do rejestru długów starszych niż 10 lat.

2. Więcej informacji z BIG

W raportach o dłużnikach będzie można też uzyskać więcej informacji na temat umieszczonej tam osoby, bo BIG otrzymają dostęp do innych rejestrów, np. z KRS, CEiDG, PESEL, REGON, a także z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU) oraz Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP, który zacznie działać z początkiem przyszłego roku).

"W efekcie z jednego raportu będzie można się dowiedzieć zarówno o zaległościach kontrahenta w BIG, ale także czy nie toczyła się wobec niego nieskuteczna egzekucja widoczna w CRRiU. Można będzie też znaleźć informacje o nieopłaconych cłach lub podatkach na rzecz Skarbu Państwa i samorządów, na kwotę co najmniej 5 tys. zł." - informuje BIK.

3. Niesłuszny wpis

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z wpisem, będzie mógł zgłosić sprzeciw do wierzyciela oraz BIG- u.

"BIG InfoMonitor zbada sprawę, a w uzasadnionych sytuacjach – wstrzyma ujawnianie, zaktualizuje lub usunie informację gospodarczą." - poinformowano w komunikacie.

Jeżeli natomiast wierzyciel zgłosi do rejestru nieprawdziwe informacje, jego czyn zostanie uznany za czyn nieuczciwej konkurencji. "Zgodnie z przepisami, czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się także BIG, który wbrew obowiązkowi nie usunie lub nie zaktualizuje danych o należności." - informuje BIK.

4. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany są wynikiem nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która wejdzie w życie 13 listopada br. Nowe regulacje to tak zwany Pakiet Wierzycielski, który ma poprawić ściągalność zobowiązań.

5. Co to jest BIG?

Konsument może być wpisany do BIG jeśli jego zaległość wynosi min. 200 zł, a firma gdy jest to min. 500 zł. W rejestrze BIG Infomonitor widnieje obecnie ponad 2,2 mln dłużników. Kwota zaległości przekracza łącznie 37 mld zł. Obecność w bazie ma konsekwencje - powoduje ograniczony dostęp do kredytów, może utrudnić popisanie umowy z kontrahentem, innych umów długoterminowych z odroczonym terminem płatności jak choćby abonament na telefon, internet czy telewizję.

Autor: ps/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock