Dodatkowe 60 tysięcy dzieci otrzyma świadczenia. Rząd podnosi kryterium dochodowe

Z kraju

Marczuk o karach dla firm, które zatrudniają alimenciarzy na czarnoTVN24 BiS
wideo 2/2

Z 725 do 800 złotych ma zostać podniesione kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tak zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd. Zmiany zakładają również między innymi wprowadzenie kar wobec nieuczciwych pracodawców za zatrudnianie "na czarno" dłużników alimentacyjnych.

Projekt przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań służących poprawie ściągalności alimentów i stanowi realizację tak zwanego pakietu alimentacyjnego zawartego w "Przeglądzie systemów wsparcia rodzin", który rząd przyjął w 2017 roku.

Zmiany w alimentach

Zgodnie z projektem na organizatora robót publicznych nałożony zostanie obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie planuje się, aby minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dokonując podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, brał w szczególności pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych. W projekcie założono także podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł od 1 października 2019 roku, co pozwoli dodatkowym 60 tysiącom dzieci korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Projekt zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Proponuje się, aby komornicy sądowi uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją w przypadku zmian. Takie rozwiązanie pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komornika działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku każdorazowego podjęcia przez niego legalnej pracy zarobkowej. Ponadto zaproponowano zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego, na przykład, gdy nie udzieli komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika lub dokonał potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości. Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych "na czarno". Rozwiązanie to wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z projektem umożliwiono organom egzekucyjnym także prowadzenie egzekucji z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych – do 50 proc. tych diet. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock