Światowa agencja ratingowa oceniła polską gospodarkę

Z kraju

Rating Polski tvn24bis.pl
wideo 2/4

Agencja Standard & Poor's Global Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie "BBB+" - podała w piątek w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja wskazała, iż może podwyższyć rating, ale to wymagałoby obniżenia zadłużenia kraju lub zmniejszenia dziury w budżecie. Wskazała też, co mogłoby obniżyć rating.

Agencja potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "BBB+/A-2" oraz długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie "A-/A-2".

Rating gospodarczy

"Uważamy, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 r. uchroni finanse polskiego rządu przed znaczącym pogorszeniem, pomimo istotnych wydatków socjalnych, obniżenia wieku emerytalnego oraz ciągłej niepewności politycznej" - napisano w komunikacie. "Stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie prognostycznym wskazuje na zbilansowanie ryzyka wynikającego z jednej strony z bardziej ekspansywnego podejścia fiskalnego i wzrostu wydatków socjalnych, a z drugiej na kontynuację wzrostu gospodarczego" - dodano.

Kiedy zmiany

Agencja wskazała, iż może podwyższyć ratingi, jeżeli "Polska osiągnie trwałą poprawę salda zewnętrznego, prowadzącą do trwałej redukcji długu zewnętrznego netto". Może to nastąpić również w momencie, kiedy "deficyt budżetowy obniży się szybciej niż oczekuje agencja lub zauważy się trwałą obniżkę poziomu zadłużenia netto oraz ograniczenie wydatków na obsługę zadłużenia". Z drugiej strony obniżka ratingów może nastąpić jeżeli, "finanse publiczne pogorszyłyby się bardziej niż scenariusz bazowy agencji lub też jeżeli S&P zaobserwowałaby wzrost aktywności quasi-fiskalnej instytucji znajdujących się pod kontrolą państwa, która mogłaby osłabić budżet państwa". S&P wskazuje też, że do obniżenia ratingu doszłoby, gdyby agencja zauważyła osłabienie niezależności Narodowego Banku Polskiego w związku z faktycznym lub postrzeganym wpływem politycznym na politykę monetarną. W grudniu S&P podniosła perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej.

Agencje ratingowe

Standard & Poor's to obok Fitch i Moody's najważniejsze na świecie firmy oceniające, komu i za ile pożyczyć pieniądze. Opinie "wielkiej trójki" bierze pod uwagę cały świat. Te opinie to właśnie rating, czyli ocena wiarygodności kredytowej. Ratingi przyznawane są spółkom, bankom, miastom, państwom. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.

Wielkie agencje przyznają rating Polsce od 1995 roku.

Staliśmy się prymusem, który z roku na rok robił postępy. Do 15 stycznia, bo wtedy S&P po raz pierwszy w historii obniżył nam rating. Agencja, wbrew rządowej linii obrony uznała, że niesprawny Trybunał Konstytucyjny to zagrożenie dla ładu prawnego w Polsce, a wiec i dla stabilności gospodarczej.

Kolejne przeglądy oceny zdolności kredytowej Polski nastąpią 12 maja - Moody's, 7 lipca - Fitch.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: