Niższe podatki zamiast 500 plus. Tego chcą Polacy

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP
Demograficzne fiasko programu 500 plus
Demograficzne fiasko programu 500 plusTVN24
wideo 2/7
TVN24Demograficzne fiasko programu 500 plus

Polacy wolą ulgi podatkowe dla rodzin zamiast większych transferów socjalnych - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Finansów. Rodacy w większości (56 procent) woleliby, aby państwo wycofało się z bieżących programów, a w zamian za nie zapewniło niższe podatki.

Instytut Finansów opublikował raport "Polacy o polityce prorodzinnej" podsumowujący wyniki badania dotyczącego stosunku obywateli Polski do działań prorodzinnych. Ankietowani odpowiadali na pytania m.in. o najbardziej pożądany model wsparcia rodzin oraz o to, jakie działania uznają za priorytetowe.

Co ciekawe, mając do wyboru większe transfery pieniężne bądź ulgi podatkowe dla rodzin, Polacy deklarują znacznie większe poparcie dla ulg (77 proc. wobec 17 proc. preferujących większe transfery).

Rodacy w w większości (56 procent) woleliby, aby państwo wycofało się z bieżących programów, a w zamian za nie zapewniło niższe podatki.

Stojąc natomiast przed wyborem wsparcia w postaci zapewnienia bezpłatnych żłobków i przedszkoli lub w postaci większych ulg podatkowych, Polacy opowiadają się za finansowaniem placówek opiekuńczych (60 proc. wobec 37 proc. preferujących ulgi).

Kluczowe ułatwienie pracy

Jak wskazano w opracowaniu, 74 proc. respondentów przyznało, że ich zdaniem zapewnienie wsparcia rodzicom wychowującym dzieci jest zasadne. Według 62 proc. badanych celem polityki rodzinnej powinno być ułatwianie pracy obojgu rodzicom, zaś opiekę nad małymi dziećmi powinny sprawować żłobki i przedszkola. Jednocześnie 59 proc. badanych stwierdziło, że działania polityki prorodzinnej powinny umożliwiać jednemu z rodziców pozostanie w domu przez pierwszych kilka lat życia dziecka.

Z badania wynika także, że według ankietowanych polityka rodzinna powinna dążyć do niwelowania ubóstwa wśród dzieci i wspierania ich rozwoju od najmłodszych lat. 65 proc. badanych stwierdziło, że popiera ideę dopłat do wynajmu mieszkania dla rodziców małych dzieci, którzy mają niskie dochody. 70 proc. poparło ideę rozwoju budownictwa społecznego dla rodzin z małymi dziećmi.

Ankietowani wskazywali także, które działania już funkcjonujące w ramach polityki prorodzinnej w Polsce ich zdaniem spełniają swoją rolę najlepiej. Pod tym względem na pierwszym miejscu znalazło się wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci (w tym ulgi podatkowe czy świadczenie 500 plus). 45 proc. respondentów wskazało, że wsparcie państwa w tym zakresie jest satysfakcjonujące.

Większe wsparcie dla niepełnosprawnych

W raporcie zwrócono uwagę, że co prawda 49 proc. Polaków oceniło wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci jako wystarczające, lecz zarazem 25 proc. wskazało, że wsparcie to wciąż jest za małe. Z kolei 57 proc. badanych stwierdziło, że państwo powinno mocniej wspierać rodziny opiekujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Ponad połowa respondentów (53 proc.) zaznaczyła, że państwo ich zdaniem nie tworzy dziś wystarczająco silnych zachęt do posiadania większej liczby dzieci.

Z badania wynika, że Polacy powszechnie oczekują interwencji państwa w sektorze usług opiekuńczych i wychowawczych – finansowania kosztów tych usług, prowadzenia placówek publicznych lub regulowania ich cen. Spośród potencjalnych rozwiązań szczegółowych największe poparcie miały zwiększenie liczby publicznych żłobków i przedszkoli (84 proc.) oraz większe ulgi podatkowe (73 proc.). Stojąc przed wyborem wsparcia w postaci zapewnienia bezpłatnych żłobków i przedszkoli albo większych ulg podatkowych, ankietowani opowiadali się za finansowaniem placówek opiekuńczych (60 proc. wobec 37 proc. preferujących ulgi).

Badanie

Badanie "Monitoring Instytutu Finansów 12/2022" zrealizowano w ramach Programu Badań Społecznych 2022 Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów we współpracy z agencją badawczą PBS Sp. z o.o. Przeprowadzono je w dniach 9–19 grudnia 2022 r. na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej (n=1013).

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości