Pieniądze

Dzień podwyżki dla ponad miliona pracowników

Pieniądze

Rzecznik ZUS: Dłuższa praca to większa emerytura
Rzecznik ZUS: Dłuższa praca to większa emeryturaTVN24 BiS
wideo 2/4

1 stycznia wzrosły minimalna płaca i stawka godzinowa. Najniższe wynagrodzenie na etacie wynosi obecnie 2100 zł, co oznacza podwyżkę w stosunku do ubiegłego roku o 100 zł. Minimalna stawka godzinowa wynosi od poniedziałku 13,70 zł (wcześniej 13 zł). Wymuszone przez prawo podwyżki dotyczą ponad miliona pracowników w Polsce.

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Co ważne od 2017 roku nie ma już przepisu, który pozwalał wypłacać 80 proc. pensji minimalnej osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy.

Pensja w górę

W czerwcu rząd zaproponował pierwotnie podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku do 2080 zł - czyli o 80 zł, a minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,50 zł. Resort rodziny i pracy po konsultacjach społecznych zdecydował, że najniższa krajowa wyniesie 2100 zł, a stawka za godzinę – 13,70 zł.

Przypomnijmy, związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) chcieli, by było najniższa płaca wynosiła ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by wynagrodzenie minimalne wzrosło jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.

Według ministerstwa rodziny i pracy zaproponowane stawki były "umiarkowaną propozycją". Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwracała uwagę, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.

Podwyżka dla 1,4 mln pracowników

Rządowe szacunki wskazują, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 r. o około 164,2 mln zł w skali roku. "Skutki finansowe będą realnie niższe, gdyż część wydatków wpłynie do budżetu państwa w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych" - podkreślił resort w ocenie skutków wprowadzenia regulacji.

Na skutek podwyżki najniższego wynagrodzenia wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych (dochód ze wszystkich źródeł, po uwzględnieniu podatków i składek). Przy najniższej krajowej na poziomie 2100 zł, według oceny ministerstwa rodziny i pracy, dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto.

Szacunki mają związek z bardzo dużą liczbą osób, które pobierają minimalne, lub zbliżone do minimalnego, wynagrodzenie. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku było to ok 1,4 mln pracowników.

Minimalna stawka godzinowa

Na początku ubiegłego roku wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzrosła do poziomu 13,70 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było tłumaczone koniecznością ograniczenia zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych.

Autor: dap / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości