Bank musi zapłacić kilka milionów złotych kary. Jednogłośna decyzja KNF

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/3

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Raiffeisen Bank Polska łącznie 6,4 miliona złotych kar pieniężnych za naruszenie szeregu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych - poinformowała Komisja w komunikacie prasowym.

Najwyższa z nałożonych kar (5 milionów złotych) związana jest z brakiem zapewnienia wykonywania zadań depozytariusza funduszy znajdujących się obecnie w likwidacji: Inwestycje Selektywne FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), Lasy Polskie FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN, Vivante FIZAN oraz brakiem nadzoru nad zapewnieniem zgodności działalności inwestycyjnej tych funduszy z postanowieniami ich statutów lub przepisami prawa, a także w związku z brakiem zapewnienia możliwości dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Vivante FIZAN na poziomie określonym w statucie funduszu. "W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez Raiffeisen Bank Polska doszło do szeregu nieprawidłowości" - napisano w komunikacie.

Inne kary

Kara 400 tysięcy złotych została nałożona w związku z naruszeniem przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych przy pełnieniu przez Raiffeisen Bank Polska funkcji depozytariusza kolejnych funduszy: CC46 FIZ, CC12 FIZ, CC58 FIZ AN oraz Macromoney FIZ AN. Kolejna kara, w wysokości 500 tysięcy złotych, ma związek z niezapewnieniem przez Raiffeisen Bank Polska w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego Inventum 14 FIZAN oraz wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego Inventum 20 FIZAN była obliczana zgodnie z przepisami prawa.

Bank musi też zapłacić 500 tys. zł za naruszenie przepisów w toku likwidacji funduszu Harenda 1 FIZ AN.

Wszystkie kary zostały nałożone przez KNF jednogłośnie. ZOBACZ KOMUNIKAT KNF

Przedstawiciele Raiffeisen Bank Polska w piątek nie chcieli komentować decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Niewykluczone, że bank zajmie stanowisko w przyszłym tygodniu.

Autor: mb//sta / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Raiffeisen Bank Polska