TVN24 Biznes | Pieniądze

Populacja Polski będzie spadać. Prognoza ministerstwa

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP
Ciemne chmury nad przyszłymi emeryturami
Ciemne chmury nad przyszłymi emeryturamiTVN24
wideo 2/5
TVN24Ciemne chmury nad przyszłymi emeryturami

Populacja Polski ma spaść z ponad 38,3 miliona w 2020 roku do niecałych 38 milionów w 2025 roku. Zmniejszy się też liczba osób w wieku produkcyjnym – wynika z prognoz Ministerstwa Finansów, które zostały opracowane dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych.

Prognoza przygotowana dla MF, o której informuje w najnowszej publikacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, została sporządzona przy wykorzystaniu prognozy demograficznej Eurostatu EUROPOP 2019. Współczynniki dzietności zostały skorygowane przez MF o oczekiwane skutki prowadzonej polityki prorodzinnej. Prognoza demograficzna zakłada wzrost współczynnika dzietności z 1,36 w 2020 r. do 1,46 w 2025 r.

Prognoza wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025 >>>

Spadek populacji Polski

Autorzy prognozy piszą, że w latach 2020-2025 obserwowany będzie spadek populacji z 38 323 tys. w 2020 r. do 37 982 tys. w 2025 r.

Jak podano w opracowaniu, liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) cały czas maleje, osiągając w 2025 r. poziom o 194 tys. mniejszy niż w 2020 r.

Populacja w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) również cały czas maleje i w 2025 r. osiąga poziom o przeszło 0,8 mln osób mniejszy niż w 2020 r., a populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) cały czas rośnie i w 2025 r. osiąga poziom o 0,7 mln osób większy niż w 2020 r.

Zmieniają się także udziały poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji. Według prognozy udział populacji w wieku przedprodukcyjnym w latach 2020-2022 utrzymuje się na poziomie 18,1 proc., po czym spada do 17,8 proc. w 2025 r. Udział populacji w wieku produkcyjnym cały czas maleje, a udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie. Udział populacji w wieku produkcyjnym maleje z 59,5 proc. w 2020 r. do 57,8 proc. w 2025 r., a udział populacji w wieku poprodukcyjnym rośnie z 22,4 proc. w 2020 r. do 24,4 proc. w 2025 r. 

zus.pl

Autorzy prognozy piszą, że zmiany w strukturze populacji dobrze obrazują stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.

"Zgodnie z prognozą demograficzną iloraz ten rośnie we wszystkich prognozowanych latach (2020-2025). Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada w 2020 r. 377 osób w wieku poprodukcyjnym, natomiast w 2025 r. – 421 osób. Rośnie także iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą demograficzną Ministerstwa Finansów na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada w 2020 r. 681 osób w wieku nieprodukcyjnym, natomiast w 2025 r. – 729 osób" – napisano.

zus.pl

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości