Kiedy elektroniczne rozliczenie z fiskusem? Jest termin i nowość dla rodzin 4 plus

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PITTVN24 BiS
wideo 2/4
TVN24 BiSPIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT

Elektroniczne zeznania podatkowe za 2022 rok w ramach usługi "Twój e-PIT zostaną udostępnione 15 lutego 2023 roku - przekazał TVN24 Biznes wydział prasowy Ministerstwa Finansów. Nowością określono PIT-DZ. To nowy wzór nowego formularza podatkowego, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+"

Resort wyjaśnił, że w usłudze "Twój e-PIT" od 15 lutego "będą udostępnione zeznania podatkowe za 2022 rok: PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, oświadczenie PIT-OP, PIT-DZ.

Jak podało MF, PIT-37 i PIT-38 to "najczęściej wypełniane zeznania". Zwróciło też uwagę, że rozliczenie PIT-28 i PIT-36 są "z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej". Z kolei oświadczenie PIT-OP, to "oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego".

PIT-DZ - ulga dla rodzin 4 plus

"Nowością w 2023 r. będzie PIT-DZ: informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+" - napisał resort. Będzie on zawierał informacje o dzieciach, które są uprawnione do skorzystania z niektórych ulg. Druk ten zastosujemy po raz pierwszy przy rocznych rozliczeniach PIT za 2022 rok. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych

Podatki - kiedy złożyć PIT za 2022 rok?

Zeznania PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać od 15 lutego do 2 maja.

Jeszcze w grudniu Ministerstwo Finansów informowało, że podobnie jak to było w poprzednich latach, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa Twój e-PIT. "Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. W tym przypadku złożenie zeznania nie będzie wymagało żadnej aktywności podatnika. Jak dotychczas, deklarację będzie można także wypełnić na piśmie" - wyjaśniło MF.

Wskazało też, że w rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Podatek - ulga dla klasy średniej

Przyznano, że dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może być dla nich korzystniejsze. Według szacunków resortu może to być jedna osoba na tysiąc.

Dlatego też, aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeśli: wykazane w zeznaniu przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł; podatnik złoży zeznania PIT-36 lub PIT-37 na aktualnym wariancie formularza, z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólne z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci); przychody zostały osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak podkreślono, podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. "Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje" - dodano.

Ministerstwo przekazało, że jeśli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Jak poinformowano, zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie trzech miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

"Podatnicy sami będą mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który zostanie umieszczony na stronie podatki.gov.pl" - podsumowano.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości