Kredyt bez wkładu własnego. Opublikowano założenia projektu

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Turek o niższych ratach kredytów
Turek o niższych ratach kredytówTVN24 BIS
wideo 2/4
TVN24 BISTurek o niższych ratach kredytów

Kredyt bez wkładu własnego ma wprowadzić projekt ustawy o kredytach hipotecznych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Założenia nowych przepisów opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ma zostać zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale tego roku. Zmiany były zapowiadane w ramach Polskiego Ładu.

Chodzi o projekt ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Przepisy mają wprowadzić tak zwany "kredyt bez wkładu własnego", jako rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych zapowiadanych w Polskim Ładzie pod nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego". Na rządowych stronach opublikowano założenia projektu, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Polski Ład - kredyt bez wkładu własnego

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, objęty na etapie spłaty dedykowanym systemem finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanym w związku z urodzeniem dzieci. Chodzi o jednorazowe spłaty za kredytobiorcę z budżetu państwa części kapitału kredytu po urodzeniu się drugiego lub kolejnego dziecka.

W uzasadnieniu wskazano, że na etapie spłaty kredytu będzie to rozwiązanie, które ma realizować przede wszystkim cele polityki prorodzinnej zmierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Ustawa ma też realizować cele polityki mieszkaniowej, eliminując barierę w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania w postaci braku środków na wkład własny, pomimo posiadania zdolności kredytowej.

Jak wskazano, kredyt bez wkładu własnego na zakup lub budowę mieszkania będzie rozwiązaniem kierowanym do rodzin, które nie mają wystarczających środków własnych mogących sfinansować wymagany przez bank udział własny kredytobiorcy. "Mając to na uwadze ogólną zasadą związaną z udzielaniem KBW będzie objęcie kredytu gwarancją spłaty części kredytu mającą zastosowanie do kwoty kredytu finansującej wkład własny, jaki byłby wymagany na ogólnych zasadach od kredytobiorcy" - wyjaśniono.

Kredyt bez wkładu własnego - zasady

Minimalny okres spłaty kredytu bez wkładu własnego ma wynosić 15 lat. Kredyt taki ma być udzielany tylko w polskiej walucie, a osoby zaciągające tego rodzaju kredyt nie mogą posiadać własnego lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego.

W projekcie zostanie też zaproponowany maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Jego wysokość ma być zróżnicowana, w zależności od tego czy nieruchomości jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym. W przypadku rynku wtórnego wskaźnik ma być wyższy o 10 proc. Ponadto wysokość ma być zróżnicowana w zależności od położenia nieruchomości - limity cen mają być określone dla poszczególnych województw.

Jak czytamy, o kredyt bez wkładu własnego będą mogły ubiegać się małżeństwa, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko lub niepełnosprawni. "Jeśli kredytobiorcą prowadzącym gospodarstwo domowe jest małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko, młodszy z małżonków lub osoba ta w roku w którym będzie udzielony kredyt nie może ukończyć 40 lat" - wyjaśniono. Jednocześnie takie osoby nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie mogą przysługiwać im spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego.

Kredyt bez wkładu własnego - limit

Zaproponowano maksymalną kwotę jednostkową objętą gwarancją BGK na poziomie 100 tys. zł. Zdaniem autorów projektu, "w połączeniu z maksymalnymi limitami cen / kosztów budowy wprowadzony limit ma ograniczać ryzyka nadmiernego, w stosunku do możliwości dochodowych, zadłużania się gospodarstw domowych, oraz ograniczać oddziaływanie programu na wzrost cen mieszkań".

Polski Ład - spłata części kredytu

W uzasadnieniu podano też warunki i zasady, na jakich dokonywana będzie jednorazowa spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego części kredytu bez wkładu w związku z urodzeniem dziecka w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kredytobiorcę, jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu.

Wysokość przysługującej spłaty kapitału kredytu, czyli tak zwaną "spłatą rodzinną", wynosić ma 20 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie, 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

Kwota łączna spłat rodzinnych przysługujących w odniesieniu do jednego kredytu, wynosić ma 100 tys. zł “np. w przypadku zaciągnięcia kredytu przez małżonków albo osobę samotną, wychowujących jedno dziecko, maksymalne wsparcie zostanie wykorzystane w sytuacji powiększenia się gospodarstwa domowego o drugie, trzecie i czwarte dziecko; w przypadku małżonków wychowujących w okresie zaciągnięcia kredytu troje dzieci analogiczna sytuacja dotyczyła będzie przypadku powiększenia się rodziny o czwarte i piąte dziecko" - czytamy.

Zgodnie z założeniami kredyty bez wkładu własnego mają być udzielane do końca 2030 roku.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości