Salon fryzjerski, taksówkarz, restauracja. Jaka pomoc w ramach rządowego pakietu?

[object Object]
01.04.2020 | "Dobrze, że jest, ale to nie jest to, czego oczekujemy". Przedsiębiorcy o "tarczy antykryzysowej"Fakty TVN
wideo 2/4

Salon fryzjerski, który stracił klientów, taksówkarz, grafik komputerowy zatrudniany na umowach zleceniach i restauracja, w której zatrudnionych jest kilkanaście osób, a zaprzestała działalności. Sprawdzamy, na co mogą liczyć w ramach przygotowanego przez rząd pakietu antykryzysowego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Tylko w ciągu ostatnich dwóch dni działalność zawiesiło prawie 14 tysięcy firm, a zamknęło się ponad dwa tysiące - dowiadujemy się z magazynu "Polska i Świat". Wszystko przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa i wprowadzane w związku z tym ograniczenia.

W przetrwaniu w trudnym czasie ma pomóc uchwalony w tym tygodniu przez parlament rządowy pakiet antykryzysowy. To zmiany w wielu ustawach i w efekcie dość skomplikowana lektura. By choć odrobinę łatwiej można było poznać nowe przepisy, wybraliśmy kilka hipotetycznych przykładów - mają one zobrazować, którzy pracownicy i przedsiębiorcy będą chronieni przez tarczę, a którzy nie. I jak ta ochrona będzie wyglądać. W przygotowaniu poszczególnych przypadków korzystaliśmy z "Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców" przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Trzeba przy tym dodać, że przy składaniu wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy będą musieli złożyć oświadczenie, w którym trzeba napisać m.in. o wysokości spadku obrotów w związku z COVID-19, o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, o niezaleganiu w regulowaniu podatków i składek oraz o wysokości wynagrodzenia i wysokości składek każdego z pracowników objętych wnioskiem.

WNIOSKI, KTÓRE TRZEBA WYPEŁNIĆ, BY OTRZYMAĆ POMOC >

Przypadek 1. Małe przedsiębiorstwo

Restauracja zatrudniająca 15 osób. W lutym i marcu 2020 roku przychody miała w wysokości 180 tys. zł, podczas gdy w lutym i marcu 2019 roku było to 300 tysięcy - spadek wyniósł 40 proc. rdr.

Właściciel może wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy. Na każdą osobę zatrudnioną otrzyma przez 3 miesiące po 1300 zł (50 proc. płacy minimalnej) oraz ok. 250 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć na ok. 23 250 zł, a przez 3 miesiące na blisko 70 tys. zł.

Przypadek 2. Mikrofirma

Salon fryzjerski zatrudniający 3 osoby. Przychody w lutym i marcu 2020 roku wyniosły 35 tysięcy, w analogicznym okresie 2019 roku było to 90 tysięcy. Spadek obrotów wyniósł nieco ponad 60 proc.

Mikroprzedsiębiorca, który nie chce zwijać biznesu, może w tym przypadku liczyć na zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze składek do ZUS oraz na pożyczkę 5 tys. zł na rok z urzędu pracy na bieżącą działalność (z możliwością umorzenia, jeśli firma przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki nie będzie zwalniać pracowników).

W przypadku spadku obrotów o 50-80 proc. firma może liczyć na dofinansowanie z urzędu pracy w wysokości 1820 zł na jednego pracownika (maksymalnie przez 3 miesiące). Jeśli jednak pracownik został wysłany na przestój przez 3 miesiące, firma może takiemu pracownikowi obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji (2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od państwa.

Przypadek 3. Samozatrudniony

Taksówkarz prowadzący własną działalność gospodarczą, który w lutym miał 3 tys., a w marcu 1 tys. zł przychodu, natomiast w 2019 roku w tych miesiącach przychód sięgał po ok. 10 tys. zł (łącznie 21 tys. zł).

W tym przypadku przysługuje zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj) ze składek do ZUS, gdyż przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy od 3 średnich pensji (ok. 15 tys. zł).

W trakcie dwóch miesięcy 2020 roku spadek obrotów rok do roku był większy niż 80 proc., więc w tym przypadku osoba na działalności może się starać o dofinansowanie z urzędu pracy w wysokości 2340 zł przez maksymalnie 3 miesiące. W tym wypadku jednak przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania dofinansowania oraz przez dodatkową liczbę miesięcy, gdy otrzymywał wsparcie (jeśli otrzymywał dofinansowanie przez 2 miesiące, to musi prowadzić działalność przez 4 miesiące).

W przypadku zawieszenia działalności samozatrudniony może skorzystać ze świadczenia postojowego, które wynosi 2080 zł i jest przyznawane jednorazowo.

Przypadek 4. Etat

Pracownik działu HR w firmie, który przeciętnie zarabiał 5 tysięcy zł brutto. Firma wstrzymała w marcu produkcję.

W przypadku przestoju ekonomicznego, pracodawca może pracownikom obniżyć wynagrodzenie o 50 proc., ale nie może być ono niższe niż płaca minimalna (2600 zł brutto). Na taki też krok pracodawca z naszego przykładu się zdecydował.

Łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika (ze składkami na ubezpieczenie społeczne) wynosił dla firmy 6 000 zł. W przypadku przestoju i obniżeniu wynagrodzenia do 2600 zł, pracodawca otrzyma dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne (ok. 250 zł). Koszt utrzymania etatu w takiej sytuacji maleje z 6 000 zł miesięcznie do ok. 1550 zł - o ok. 75 proc.

Przypadek 5. Freelancer

Grafik komputerowy pracujący na kilku umowach zlecenia oraz o dzieło, którego przychód w marcu wyniósł 9 tysięcy złotych, a w lutym 10 tysięcy złotych. W 2019 roku w tych samych dwóch miesiącach miał obroty w wysokości 22 tysięcy zł.

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. śmieciówkach, mogą liczyć na pomoc od państwa w postaci świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Wsparcie jest przyznawane, gdy u zleceniodawcy lub firmy zlecającej wykonanie dzieła doszło do przestoju w wyniku COVID-19.

Postojowe nie jest przyznawane pracującym na śmieciówkach, którzy w miesiącu przed złożeniem wniosku mieli przychody w wysokości 3-krotnej średniej krajowej przewidzianej na 2020 rok (15 681 zł). W tym przypadku tak nie jest.

W naszym przypadku, nawet w sytuacji spadku dochodów z jednej firmy, grafik miał przychody z innych umów cywilnoprawnych. Postojowe jest przyznawane tylko w przypadku, gdy w wyniku epidemii zmniejszyły się lub był brak dochodu z jednej umowy, a do tego nie było żadnych innych przychodów z pozostałych umów.

W naszym przypadku tak nie jest, więc postojowe nie zostanie przyznane.

Dodatkowe przesunięcia podatkowe

Z powodu negatywnych konsekwencji wywołanych epidemią COVID-19 płatnik podatku może skorzystać z przesunięcia terminu przekazania zaliczek pobranych w marcu i kwietniu - nowy termin to 1 czerwca.

Chodzi tu o przychody ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, z umowy zlecenia, z umowy o dzieło, z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Nie jest to bezpośrednia, finansowa forma wsparcia, jednak może wpływać na utrzymanie płynności finansowej firmy.

Pakiet wsparcia

Rządowy pakiet antykryzysowy składa się pięć filarów:

1. Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł;

2. Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł;

3. Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł;

4. Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł;

5. Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł.

W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Pakiet to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią.

Projekty składające się na pakiet antykryzysowy przygotowane zostały m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM >

Autor: Krzysztof Krzykowski / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości