Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie na dłużej. Ministerstwo podało termin

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Nowe obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskiem TVN24
wideo 2/6
TVN24Nowe obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskiem

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o kolejne dwa tygodnie - do 28 marca. W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

"Wiemy, jak ważna jest to kwestia dla wielu rodziców, dlatego zdecydowaliśmy o wydłużeniu prawa do zasiłku" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogli z niego korzystać do 14 marca.

"Bieżąca sytuacja epidemiczna sprawiła, że Rada Ministrów drogą rozporządzenia wydłużyła prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie – do 28 marca br." - wskazali przedstawiciele MRiPS. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Przepisy wejdą w życie 15 marca.

Dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Potrzebne oświadczenie

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

OŚWIADCZENIE

Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Należy wybrać wniosek ZAS-58 z listy dostępnych dokumentów.

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. 

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock