TVN24 Biznes | Pieniądze

Co daje posiadanie Karty Dużej Rodziny?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumenty
Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumentyTVN24
wideo 2/3
TVN24Minister rodziny: Polski Ład wprowadza nowe instrumenty

Karta Dużej Rodziny jest bardzo popularnym programem. Korzysta już z niej w Polsce ponad milion rodzin. Czym jest KDR i kto może ją założyć? Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny? Gdzie znaleźć listę partnerów programu? 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i specjalnych uprawnień w publicznych i prywatnych instytucjach w Polsce. Istnieją dwa jej rodzaje – ogólnopolska, działająca w całym kraju, oraz lokalna, funkcjonująca tylko na terenie gminy zamieszkania rodziny. Obie karty są od siebie niezależne i można posiadać obie jednocześnie. Inicjowane przez samorządy programy lokalne mają bowiem charakter uzupełniający.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom (i ich małżonkom), również zastępczym, którzy obecnie lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wiek dzieci nie ma tu znaczenia.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: - w wieku do 18. roku życia, - w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

W sumie na początku 2021 roku w Polsce aktywnych było ponad 3,2 mln Kart Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – zniżki

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Uprawnia do wielu zniżek i ułatwień. Dzięki nim rodziny mają mieć łatwiejszy dostęp do instytucji kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych. Posiadaczom karty przysługuje na przykład bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Karta obniża też koszty codziennego życia, umożliwiając zakup wielu towarów i usług po niższych cenach. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Co ważne, aby skorzystać ze zniżki, nie trzeba być w danym miejscu całą rodziną.

Inną korzyścią z Karty Dużej Rodziny jest tańszy transport. W całej Polsce jej posiadaczom KDR przysługuje zniżka 37 proc. na jednorazowe lub 49 proc. na miesięczne bilety kolejowe, a w wielu częściach kraju również na tańszą komunikację publiczną lub miejską. Zniżki oferują również m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT.

Karta ta to wreszcie szereg ułatwień i zniżek w urzędach, m.in. niższe opłaty za wydanie paszportu czy szybsze otrzymanie zwrotu z tytułu ulgi na dzieci w PIT.

Karta Dużej Rodziny – partnerzy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2014 roku, a jej popularność stale rośnie. Na początku 2021 roku w programie uczestniczyło już 8 tys. partnerów i 29 tys. obiektów, zaś z ich oferty korzystało 1,04 mln polskich rodzin.

Aktualny wykaz miejsc, które honorują Karty Dużej Rodziny, dostępny jest na Platformie Emp@tia.

Jak założyć KDR

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny może wypełnić każdy pełnoletni członek rodziny, czyli nie tylko każde z rodziców, ale również ich dorosłe dzieci. Karta może być plastikowa, elektroniczna (dzięki aplikacji mKDR) lub występować jednocześnie w obu tych formach.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, w której zamieszkują członkowie danej rodziny, albo wypełnić go za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl. Wtedy konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Do składanego wniosku rodzic musi załączyć oświadczenie, że ma on lub miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a także że posiada i posiadał w przeszłości pełnię władzy rodzicielskiej, tj. władza ta nie została ograniczona poprzez umieszczenie co najmniej trojga jego dzieci pod opieką zastępczą.

W przypadku posiadania pełnoletnich dzieci, które wciąż się uczą, trzeba także dodać oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki. Z kolei w przypadku dzieci znajdujących się w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej – postanowienie o umieszczeniu tam tego dziecka.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości