GUS: PKB w 2015 r. wyniósł 1,79 bln zł

Pieniądze

TVN24 BiSGUS: PKB w 2015 r. wyniósł 1,79 bln zł

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2015 r. wyniosła 1 789,7 mld zł - podał GUS w piątkowym komunikacie. Wskaźnik rocznej waloryzacji wzrósł o 4,37 proc.

GUS wyjaśnił, że wartość PKB służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa - według stanu na koniec roku budżetowego.

Urząd poinformował ponadto, że wskaźnik rocznej waloryzacji wynosi 104,37, co oznacza wzrost o 4,37 proc. Wskaźnik ten, służy waloryzowania od 1 czerwca br. składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS w ramach II filara.

Wcześniej GUS w tzw. szybkim szacunku PKB podał, że PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w I kw. 2016 r. o 3,0 proc. W pierwszym kwartale br., PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5 proc.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiS