Odchodzisz z pracy, a masz jeszcze urlop? Tak wyliczysz ekwiwalent

Pieniądze

Kiedy szef może odwołać nas z urlopu?TVN24 BiS
wideo 2/3

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - kiedy przysługuje i jak go obliczyć? Ile wynosi w 2019 roku? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Niewykorzystane dni urlopowe można przeliczyć na pieniądze i w tej właśnie formie otrzymać tylko wtedy, gdy rozstajemy się z pracodawcą - po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Bez znaczenia jest to, jak doszło do ustania stosunku pracy - czy za porozumieniem stron, czy za wypowiedzeniem, czy rozwiązaniem bez wypowiedzenia.

O przysługującym na ekwiwalencie za niewykorzystany urlop informuje nas artykuł 171 Kodeksu pracy.

Dodajmy, że urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Gdy odchodzimy z pracy za każdą godzinę i każdy dzień niewykorzystanego urlopu przysługuje nam określona kwota. Jej wyliczanie dobrze zacząć od obliczenia tzw. współczynnika ekwiwalentu w danym roku.

W 2019 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92. W roku kalendarzowym jest 365 i od tej liczby odejmujemy wszystkie dni wolne: niedziele (52), soboty (52) i święta (10). Po odjęciu mamy 251 dni pracujących. Dzielimy to przez liczbę miesięcy i wychodzi, że współczynnik wynosi 20,92.

Wzór na współczynnik ekwiwalentu:

(liczba dni w roku - liczba dni wolnych od pracy) / liczba miesięcy

Wyliczanie dniówki i stawki godzinowej

Gdy już mamy współczynnik, może przejść do wyliczenia naszej podstawy - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do tego bierzemy pod uwagę stałą stawkę miesięczną oraz tzw. zmienne składniki - chodzi o dodatki do pensji w postaci premii, prowizji a nawet nadgodzin.

Otrzymaną w ten sposób wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu - po tym działaniu znamy nasze średnie zarobki za jeden dzień.

Potem naszą dniówkę dzielimy przez 8 - chcemy w ten sposób uzyskać stawkę godzinową, według której będziemy liczyli przysługujący nam ekwiwalent.

Liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego mnożymy przez wyliczoną przez nas stawkę godzinową.

Kiedy dostajemy ekwiwalent za urlop?

Prawo do ekwiwalentu nabywamy w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jest on wypłacany ostatniego dnia zatrudnienia.

Natomiast informacje o tym, ile wykorzystaliśmy urlopu oraz wielkości ekwiwalentu muszą znaleźć się w świadectwie pracy, które otrzymujemy odchodząc z firmy.

Pieniądze za niewykorzystany urlop nie są wypłacane, gdy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, zawrzemy kolejną i praktycznie bez przerwy pozostawać w stosunku pracy. Np. gdy po wygaśnięciu umowy na czas określony podpiszemy umowę na czas nieokreślony - w takiej sytuacji niewykorzystane dni urlopowe będzie można po prostu wykorzystać.

Co zrobić, gdy pracodawca odmówi?

Jeśli pracodawca odmówi zapłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, naszych praw możemy dochodzić przed sądem. Musimy się jednak zmieścić w określonym ustawowo terminie - w ciągu trzech lat od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Po tym czasie prawo do ekwiwalentu się przedawni.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock