To powinien wiedzieć każdy kierowca. Czym jest UFG?

Pieniądze

Czy OC działa za granicą?TVN24 BiS
wideo 2/9

O Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym powinien wiedzieć każdy kierowca. Czym on jest? Jak można sprawdzić, czy dany pojazd posiada ubezpieczenie OC? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłaca odszkodowania poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów, a także przez nieubezpieczonych rolników.

Z funduszu wypłacane są także odszkodowania poszkodowanym w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

UFG kontroluje także, czy kierowcy mają obowiązkowe OC i karze tych, którzy go nie posiadają.

Zgłoszenie szkody do UFG

Szkodę spowodowaną przez nieubezpieczonego lub niezidentyfikowanego sprawcę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego OC, czyli każdego ubezpieczyciela będącego członkiem UFG.

Zakład nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

Weryfikacją roszczeń i propozycją wysokości odszkodowania zajmuje się likwidator zakładu ubezpieczeń. Po przygotowaniu akt szkody jest przekazywany do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie pokryte z UFG - co ma zrobić sprawca?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania, jeżeli sprawca szkody nie miał ważnego ubezpieczenia OC.

Ten musi jednak zwrócić wspomnianą kwotę do UFG. Fundusz może odstąpić od dochodzenia należności, jeżeli sprawca przedstawi dokument potwierdzający zawarcie ważnej w chwili spowodowania szkody umowy ubezpieczenia OC lub potwierdzający brak obowiązku zawarcia takiej umowy.

Sprawdzenie ubezpieczenia OC pojazdu

Dzięki prowadzonej przez UFG bazie poszkodowany może sprawdzić, czy pojazd sprawcy miał ważne ubezpieczenie OC. Na stronie internetowej UFG służy do tego opcja "Sprawdź OC dla pojazdu".

Aby z niej skorzystać należy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu. Informacja podawana jest jednak tylko z aktualnością co do wpisanego wcześniej dnia.

UFG udostępnia informacje o zawarciu umowy OC oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym została ona zawarta. Fundusz nie ujawnia danych osobowych posiadacza wyszukiwanego pojazdu.

Wezwanie od UFG – co robić?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić się do ciebie o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC.

Dzieje się to w przypadkach, gdy podczas kontroli, na przykład policji, nie zostanie okazany dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC.

W przypadku otrzymania takiego wezwania masz 30 dni na wykazania, że umowa ubezpieczeniowa została zawarta z godnie z przepisami, czyli obejmowała cały rok kalendarzowy.

Jeżeli z jakiegoś powody nie dotyczy cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC również musisz udowodnić to w ciągu 30 dni. Jest to też czas na wniesienie opłaty określanej w wezwaniu od UFG.

Aktualnie pełna opłata karna za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego wynosi 4 500 złotych.

Jej wysokość jest uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym (do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej, 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej, powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej).

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock