Bank zmienił opłaty, teraz wypłaci rekompensaty. Nawet po kilkaset złotych

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/3

Nawet 379 złotych rekompensaty otrzymają niektórzy klienci Banku Zachodniego WBK. Nie trzeba jednak składać żadnego wniosku. Bank wypłaci rekompensaty automatycznie do 12 stycznia 2019 roku na rachunek bankowy lub rachunek karty kredytowej klientów, których dotyczy decyzja.

Rekompensaty to konsekwencja decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z początku czerwca tego roku. Urząd uznał bowiem niektóre działania BZ WBK za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Chodzi o sposób, w jaki poinformowano klientów o zmianach w opłatach i prowizjach za używanie kont i kart w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2016 roku. Dowiedzieli się bowiem o nich "wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach konta założonego w bankowości elektronicznej".

UOKiK uznał to za formę niewystarczającą, bo elektroniczna wiadomość to nie "trwały nośnik informacji". Tymczasem prawo wymaga, aby banki przekazywały informacje na trwałym nośniku.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych za trwały nośnik uznawany jest nośnik umożliwiający użytkownikowi dostęp do informacji w niezmienionej postaci, także po zaprzestaniu korzystania z usług banku. Do tej formy zalicza się na przykład tradycyjną korespondencję lub płytę CD.

Bank nie skorzystał jednak z tej formy, dlatego urząd nakazał zwrócenie pobranych opłat.

Wysokość rekompensat

Jak czytamy na stronie BZ WBK, klienci otrzymają rekompensaty w różnej wysokości, w zależności od posiadanego rachunku.

1. Konta osobiste:

- 54 zł (na rzecz konsumentów, którzy byli uprawnieni do 50 procent zniżki) bądź 108 zł (w przypadku standardowej opłaty) - z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów posiadających Ekstrakonto Profil Aktywny i będących klientami Kredyt Banku przed połączeniem tego banku z Bankiem Zachodnim WBK;

- 54 zł (na rzecz konsumentów, którzy byli uprawnieni do 50 procent zniżki) bądź 108 zł (w przypadku standardowej opłaty) - z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za pakiet dla konsumentów posiadających Ekstrakonto Profil Ambitny i będących klientami Kredyt Banku przed połączeniem tego banku z Bankiem Zachodnim WBK. 2. Karty debetowe:

- 286,53 zł - z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji w euro bez zmiany wysokości prowizji, która wynosiła dla pozostałych walut 2,8 procent (dotyczy kart debetowych Visa i Maestro);

- 379,40 zł - z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji dokonanej kartami debetowymi MasterCard w walucie innej niż waluta rachunku;

- 1,17 zł za 1 miesiąc obowiązywania podwyższonej opłaty, łącznie nie więcej niż 19,84 zł - z tytułu podwyższenia opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Payback Multi;

- 0,80 zł z tytułu prowizji za usługę cash back pomnożoną przez ilość transakcji wykonanych przez konsumentów, w okresie od 1 lutego 2015 roku (od wprowadzenia opłaty za usługę cash back) do 31 lipca 2016 roku. 3. Karty kredytowe:

- 277,32 zł - z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji dokonanej kartami kredytowymi MasterCard w walucie innej niż waluta rachunku;

- 284,17 zł - z tytułu wprowadzenia prowizji za przewalutowanie transakcji w euro z jednoczesnym obniżeniem wysokości prowizji dla kart kredytowych Visa;

Jak poinformowano w komunikacie, informację o wysokości przyznanej rekompensaty klienci mogą znaleźć na wyciągach z historii rachunku lub zestawieniu transakcji dla karty kredytowej, przesłanych po uznaniu rachunków rekompensatą oraz w wiadomości przesłanej w usługach BZWBK Internet.

Nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy UOKiK ma zastrzeżenia do tego, jak banki zmieniają warunki umów z konsumentami. Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy, że wątpliwości urzędu wzbudziły praktyki 18 banków. Wśród nich znalazł się między innymi Bank Ochrony Środowiska.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock