Alior Bank ogłasza przymusowy wykup akcji BPH

Pieniądze

Wykup potrwa od 20 do 23 września 2016 r.

Alior Bank ogłasza przymusowy wykup akcji Banku BPH od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają łącznie 0,58 proc. akcji banku, oferując 31,19 zł za akcję - poinformowało BM Alior Banku.

Wykup potrwa od 20 do 23 września 2016 r. Alior Bank wezwał w lipcu do sprzedaży 50.600.821 akcji Banku BPH, stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego banku, po 31,19 zł za papier. W wyniku wezwania zawarł transakcje zakupu 46.525.228 akcji. Po zakończeniu wezwania Alior Bank i podmioty z grupy GE Capital posiadają łącznie akcje Banku BPH uprawniające do ponad 99,4 proc. ogólnej liczby głosów. W związku z informacją o wykupie zarząd GPW zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Banku BPH od 20 września.

Autor: gry / Źródło: PAP