TVN24 Biznes | Pieniądze

Senat rozszerzył czternastą emeryturę. Dwie poprawki

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Stanisław Szwed o czternastej emeryturzeTVN24
wideo 2/4
TVN24Stanisław Szwed o czternastej emeryturze

Senat przegłosował ustawę o tak zwanych czternastych emeryturach wraz z poprawkami. Wprowadzone zmiany zakładają zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia, a także inne źródło finansowania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Za ustawą o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z poprawkami głosowało 97 senatorów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa wróci teraz do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

Dwie poprawki

Izba wyższa parlamentu przyjęła poprawkę do ustawy mającą na celu zapewnienie świadczenia w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych. Czternasta emerytura będzie odpowiadała wysokości minimalnej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto.

Za zmianą dotyczącą zniesienie progu dochodowego tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści, opowiedziało się 50 senatorów, 46 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm pełną czternastą emeryturę mieli otrzymać seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł miała być stosowana zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura byłaby pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Zgodnie z tymi zasadami świadczenia nie otrzymałoby około 500 tys. osób, których emerytura wynosi ponad 4200 zł.

Za drugą poprawką zapewniającą finansowanie świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, jeden się wstrzymał. Senatorowie wskazywali, że Fundusz Solidarnościowy został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Teraz o losie tych poprawek zdecydują posłowie.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes